Presentació

 

En nom de la Facultat de Filosofia, rebeu una cordial salutació. La nostre guia permet fer-se càrrec del què és la Facultat, i quins són els estudis que ofereix: els graus en Filosofia, adaptats a les exigències del nou Espai Europeu, el Màster Oficial en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Doctorat en Filosofia: Humanisme i transcendència, el Diploma d’especialització en Gestió de Patrimoni Cultural Eclesiàstic i el Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església.

Estem en una situació privilegiada, al centre de Barcelona, en un indret molt ben comunicat, l’edifici del Seminari, on convivim diverses institucions superiors d’ensenyament. Aquí té la seu la Facultat de Teologia de Catalunya,  La Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí, la Biblioteca Pública Episcopal, una de les més importants de Catalunya per l’antiguitat i la riquesa dels seus fons, i el Museu Geològic, un dels primers museus de paleontologia d’invertebrats d’Espanya. A la nostra Facultat intentem un tracte personalitzat amb l’estudiant, classes poc nombroses, seminaris i practicums tutoritzats, en un clima de rigor acadèmic i de col·laboració lleial.

El nostre desig es seguir oferint el millor del nostre patrimoni cultural, filosòfic i humanístic, segurs de donar resposta a una de les grans necessitats dels nostres temps.

La Facultat de Filosofia s’adreça a estudiants que desitgen adquirir una àmplia cultura filosòfica i humanística i una formació profunda de la intel·ligència, tot atenent els problemes humans i filosòfics d’avui, així com les grans doctrines de tots els temps. Pretén formar la capacitat i la competència de judici de manera lúcida i crítica, més encara que ensenyar els resultats d’un sistema acabat. Cultiva el desvetllament del pensament i de la reflexió, des de la seva identitat cristiana, i servint-se amb lucidesa del patrimoni filosòfic i humanístic. Els cursos de la Facultat de Filosofia abasten totes les matèries de l’ensenyament clàssic de la filosofia i de les humanitats, i també el coneixement dels principals autors, a partir de la lectura directa i el comentari dels seus textos.

La Facultat ofereix els graus en Filosofia. A la Facultat existeixen els Departaments de Filosofia teorètica i d’Història de la filosofia i de la ciència, i de la Filosofia pràctica i Humanitats.

Conscient del paper específic que ha de tenir de cara a les preocupacions actuals de la intel·ligència creient, la Facultat compromet una part important de la seva activitat en la col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya la Facultat Antoni Gaudí, d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, i amb altres institucions que s’hi relacionen. Així, tot garantint la pròpia autonomia de mètode, finalitat i objectius, diversos cursos de la Facultat de Filosofia poden ser utilitzats també pels estudiants de la Facultat de Teologia pel que fa a l’obtenció dels títols corresponents. Igualment, la Facultat de Filosofia ofereix com a cursos optatius per als seus alumnes alguns dels cursos de la Facultat de Teologia.

 

Presentació Ateneu

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha estat erigit canònicament el dia 1 d’octubre de 2015 a la ciutat de Barcelona, per mitjà del Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per l’Educació Catòlica, vingut expressament des de Roma per tal de signar-ne públicament la constitució. La Santa Seu ha accedit d’aquesta manera a la petició efectuada pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, Gran Canceller de les tres facultats eclesiàstiques que ja existien en aquesta ciutat: la Facultat de Teologia de Catalunya (1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya (1988) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (2014). Culmina així un procés de gairebé mig segle que ha dut a la creació d’una potent institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada amb l’Església de Barcelona i, a través d’ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya.

L’Ateneu agermana, doncs, tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, i queda configurat com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. D’altra banda, l’Ateneu Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou institucions més, que queden conectades estretament amb ell: l’Institut de Teologia Fonamental, l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. L’Ateneu permet, doncs, articular una xarxa de dotze institucions eclesiàstiques, radicades a Catalunya i a les Illes Balears, que tenen naturalesa universitària: tres facultats, vuit instituts i un centre teològic. Totes elles han estat erigides per la Santa Seu, en depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) i altres instruccions pontifícies.

Ha estat voluntat de l’impulsor i Gran Canceller de l’Ateneu, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, que aquest portés el nom d’Ateneu Universitari Sant Pacià. El gran bisbe de Barcelona, pastor d’aquesta Església en la segona meitat del segle IV i un dels Pares de l’Església llatina, autor de diversos tractats teològics, constitueix un referent rellevant en la història eclesiàstica de Catalunya. Una frase que es troba en una de les seves cartes ha estat escollida com a lema de l’Ateneu: «quaecumque lingua a Deo inspirata». No hi ha llengua que Déu no inspiri, ni hi ha llenguatge que no expressi i condueixi a Aquell que és font de bellesa i de bé i que sosté el món i cada persona humana. Els llenguatges teològics, filosòfics i estètics són camins per arribar a Aquell que ha donat a la humanitat la capacitat de parlar i de comprendre, i de trobar-se amb la Paraula encarnada, el Crist Senyor.

 

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia