Matrícula i Taxes

El termini per a formalitzar la matrícula s’obrirà el dia 6 de juliol i fins al 19 d'octubre 2020.

Graus eclesiàstics en Filosofia (Conveni de Bolonya) (Baccalaureatus, Licentiatus)

  Matrícula Drets exàmens
Matrícula anual 3.302 € 347,00 €
Assignatures soltes (1 ECTS) 60,00 € 30,00 €
3a. i 4a. convocatòria   30,00 €
Certificat per un curs 15,00 €  
Taxa per a la compulsa de certificats: 10,00 €  

Taxa per reconeixement (8% del cost total de l’assignatura a reconèixer)
Taxa per reconeixement (canvi d’expedient entre les titulacions eclesiástica i civil o a l’inrevés, sense cost per les assignatures cursades a la facultat)

Doctorat eclesiàstic en Filosofia (Conveni de Bolonya)

                                                                                                        Matrícula                                                                                      Drets exàmens                                                                            
Matrícula anual 1.560,00 € 240,00 €
Assignatures soltes (1 ECTS)      60,00 € 40,00 €
Fins a finalitzar o Defensa tesi Doctoral    360,00 €  
Certificat       30,00 €  
Taxa per a la compulsa de certificats:      10,00 €  

Taxa per reconeixement (8% del cost total de l’assignatura a reconèixer)
Taxa per reconeixement (canvi d’expedient entre les titulacions eclesiástica i civil o a l’inrevés, sense cost per les assignatures cursades a la facultat)

Horari de les classes de Grau

De dilluns a divendres

1a. hora – de 09.10 a 10.00 h.
2a. hora – de 10.05 a 10.55 h.
3a. hora – de 11.15 a 12.05 h.
4a. hora – de 12.10 a 13.00 h.
5a. hora – de 13.05 a 13.55 h.

Horari de les classes de Doctorat

De dimarts a dijous

1a. hora – de 17,50 a 19,30 h.
2a. hora – de 19,30 a 21,30 h.