Formació del professorat

La Facultat de Filosofia de Catalunya ofereix cursos d'alt nivell universitari per a la formació permanent del professorat, i especialment dirigits al professorat de les àrees de Filosofia, Ciències socials o Llengua i Literatura.  

Aquests cursos tenen validesa com a cursos de formació permanent certificats per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i reconeguts com a cursos de Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament. La certificació s'expedirà amb l'assistència al 80% de la càrrega horària del curs.

Tots els cursos s'imparteixen com a mòduls de 30 h en el marc de les assignatures del programa AULA OBERTA de la Facultat de Filosofia, i en els seus mateixos horaris, però també és possible programar els cursos en mòduls de 20 hores presencials i 10 hores no presencials (dedicades a l'elaboració d'un treball escrit), acordant sempre amb el professor/a el calendari de sessions presencials.

Preus:

Són els de les diferents assignatures de l'AULA OBERTA amb un 50% de bonificació per al professorat de secundària que les vulgui cursar en concepte de fomació permanent.

Informació: 

Truqueu al 934534338 o comuniqueu-vos amb secretaria de la Facultat (facultat@filosofia.url.edu

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.

Background Image

Matrícula oberta de Graus, Màster i Postgrau

Ja et pots matricular online

Matrícula online, Conuslta horaris i demana cita prèvia