Cursos i temari

La Facultat ofereix, per al curs 2018-2019, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient. Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. La matrícula s'obre del dia 9 de juliol al dia 15 d'octubre de 2018 per al primer semestre i del 17 de desembre de 2018 al 11 de febrer de 2019 per al segon semestre.
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària.

AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2018-2019
Pensadors polítics contemporanis: Odo Marquard i les seves fonts (Anual) Prof.: Carles Llinàs.  2 d’octubre 2018 al  4 de juny 2019 Dimarts, 18 – 19.30 (7,5 ECTS)
Concepcions de la persona en la història. La dignitat humana: Una exploració filosòfica  (1r. semestre) Prof.: Francesc Torralba. 2 d’octubre 2018 al 15 de gener 2019  Dimarts, 17.00 - 19.00  (5 ECTS)
Art i bellesa en la història      (1r. semestre) Prof.: Jaume Aymar. 2 d’octubre  2018 al 15 de gener 2019 Dimarts, 19.00 - 21.00  (5 ECTS)
Grans literats i corrents literaris. Poètica de la lectura: de Dostoyevski a Borges      ( 1r. semestre) Prof.: Armando Pego. 3 d’octubre 2018 al 16 de gener 2019  Dimecres, 17.00 - 19.00  (5 ECTS)
Classics Humanisme: Clàssics literaris del s. XX. Narratives de la memòria: Virginia Wolf, Mercè Rodoreda, Natalia Ginzburg       ( 1r. semestre) Prof.: Sílvia Coll-Vinent. 4 d’octubre de 2018 al 17 de gener de 2019 Dijous, de 19 – 21  (5 ECTS)
La qüestió metafísica     (2r. semestre) Prof.: Joan Martínez Porcell. 5 de febrer de 2019  al 4 de junt de 2019 Dimarts, 16.30 - 18.30  (5 ECTS)
Veritat i raó.  Transhumanisme i postveritat (2n. semestre) Prof.: Joan Albert Vicens. 5 de febrer 2019 al  4 de juny 2019 Dimarts, 18.30 – 20.30  (5 ECTS)
Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. Religió, Filosofia i Estat en el pensament polític de Hegel (2n. semestre) Prof.: Carles Llinàs Puente. 6 de febrer 2019 al  5 de juny 2019 Dimecres, 17.00 – 19.00  (5 ECTS)
Religió i Cultura. Totalitat i persona   (2n. semestre)  Prof.: Ignasi Boada. 6 de febrer de 2019 al 5 de juny 2019 Dimecres, 19.00 - 21.00  (5 ECTS)
Las palabras y las ideas: Una perspectiva desde la literatura (2n. semestre) Prof. Santiago Montobbio. 4 de febrer de 2019 al 5 de juny 2019  Dilluns. 18.00 - 20.00 (5 ECTS)
Ètica i bioètica (2n, semestre) Profs. Miquel Ramón (bioètica) i Joan Garcia del Muro (Ètica). 5 de febrer de 2019 al 11 de juny de 2019. Miquel Ramón Dimarts 18 a 19,25 h. i Joan Garcia del Muro Dijous 18 a 19,25 h. (5 ECTS) 
 Antropologia i diverses religions i cultures (2n, semestre) Profs. Anna Casas (Antropologia) i Jesús Sans Compte(diverses religions i cultures). 5 de febrer de 2019 al 11 de juny de 2019. Anna Casas dimarts de 19.30 a 20,50 i  Jesús Sans  de 18 a 19,25 h. (5 ECTS) 
Sociologia, acompanyament pastoral hospitalari i gestió del dol

(2n. semestre) Profs. Francesc Núñez (Sociologia), Montserrat Esquerda (acompanyament pastoral hospitalari) , Francesc Torralba i Joan Martínez. Porcell. 7 de febrer de 2019 al 11 de juny de 2019.  Francesc Núñez dijous de 19,30 a 20,50 h..  Montserrat Esquerda Dijous de 18 a 20,50 h. (5 ECTS)

   

Informació i inscripcions  Matrícula oberta del  9 de juliol al 15 d'octubre de 2018 per al primer semestre i del 17 de desembre de 2018 al 11 de febrer de 2019 per al segon semestre.
Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
Sra. Gemma Galduf
Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00
Dijous i divendres: 11.00 a 13.00
Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel. 934534338   Fax. 934530957

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.