Cursos i temari

La Facultat ofereix, per al curs 2019-2020, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient. Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. La matrícula s'obre del dia 8 de juliol al dia 15 d'octubre per al primer semestre i del 16 de desembre al 10 de febrer per al segon semestre.
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària.

AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2019-2020
Introducció al pensament de V.S. Soloviov: Lectura de textos (1r. semestre) Prof.: Carles Llinàs.  1 d’octubre 2019 al  14 de gener de 2020 Dimarts, 17.00 – 19.00 (5 ECTS)
Concepcions de la persona en la història. Antropologia de la interioritat.  (1r. semestre) Prof.: Francesc Torralba. 1 d’octubre 2019 al 14 de gener 2020  Dimarts, 17.00 - 19.00  (5 ECTS)
Art i bellesa en la història      (1r. semestre) Prof.: Jaume Aymar. 1 d’octubre  2019 al 14 de gener 2020 Dimarts, 19.00 - 21.00  (5 ECTS)

Grans literats i corrents literaris. Poètiques de la lectura: narrativa, imaginació i psicoanàlisi

( 1r. semestre) Prof.: Armando Pego. 2 d’octubre 2019 al 15 de gener 2020  Dimecres, 17.00 - 19.00  (5 ECTS)
Classics Humanisme: Clàssics  de la novel·la catòlica: Bernanos i Joan Sales       ( 1r. semestre) Prof.: Sílvia Coll-Vinent. 3 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020 Dijous, 19.00 – 21.00  (5 ECTS)
La qüestió metafísica     (2rn semestre) Prof.: Joan Martínez Porcell. 12 de febrer de 2020  al 3 de juny de 2020 Dimecres, 17.00 - 19.00  (5 ECTS)
Veritat i raó.  Veritat, veritats i postveritat  (2n. semestre) Prof.: Joan Albert Vicens. 11 de febrer 2020 al  2 de juny 2020 Dimarts, 19.00 – 21.00  (5 ECTS)
Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. V.S. Soloviov: Teocràcia, nacionalisme, escatologia (2n. semestre) Prof.: Carles Llinàs Puente. 11 de febrer 2020 al  2 de juny 2020 Dimarts, 17.00 – 19.00  (5 ECTS)
Religió i Cultura. Europa: el nihilisme modern i les seves respostes   (2n. semestre)  Prof.: Ignasi Boada. 12 de febrer de 2020 al 3 de juny 2020 Dimecres, 19.00 - 21.00  (5 ECTS)
Las palabras y las ideas: Una perspectiva desde la literatura (2n. semestre) Prof. Santiago Montobbio. 10 de febrer de 2020 al 25 de maig 2020  Dilluns. 18.00 - 20.00 (5 ECTS)
Ètica i bioètica 

(2n, semestre) Profs. Miquel Ramón (bioètica) i Joan Garcia del Muro (Ètica). 14 de gener de 2020 al 3 de març de 2020. Miquel Ramón Dimarts 16 a 17.30 h. i Joan Garcia del Muro  17.35h. a 19 h.      (3 ECTS) 

 Antropologia  i Sociologia (2n, semestre) Profs. Anna Casas (Antropologia) i Francesc Núñez (Sociologia). 10 de març de 2020 al 5 de maig de 2020. Anna Casas dimarts de 17.35 h. a 19 h. i  Francesc Núñez  de 19.20 h. a 20.45 h. (3 ECTS) 
Diversitat religiosa i cultural i Teologia Pastoral

(2n. semestre) Profs. Jesús Sanz (Diversitat Religiosa), Joan Martínez (Teologia Pastoral). J. Martínez. 14 de gener de 2020 al 3 de març de 2020 de 19.20 h. a 20.45 h.  Jesús Sans del 31 de març de 2020 al 9 de juny de 2020 de 16.05 h. a 17.30 h. (4 ECTS)

Acompanyament pastoral hospitalari, Comunicació i eines d'acompanyament, Psicologia del malalt i gestió del dol (2n. semestre) Profs. Pilar Marine (psicologia del malalt), J. Martínez, M. Esquerda, S. Aupí  Dimarts del 12 de maig al 2 de juny de 17.35 h.20.45 h. i  Prof. M. Esquerda (Gestió del dol)  dijous 4,11 i 18 de febrer de 17 a 20 h.

Informació i inscripcions  Matrícula oberta del  8 de juliol al 15 d'octubre per al primer semestre i del 16 de desembre al 10 de febrer per al segon semestre.
Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
Sra. Gemma Galduf
Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00
Dijous i divendres: 11.00 a 13.00
Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel. 934534338   Fax. 934530957

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.

Background Image

Oberta la matrícula 2019-2020. Grau en Filosofia, Grau en Filosofia, Política i Economia, Màsters i Doctorat. Cursos Aules Obertes i Cursos Formació del professorat. Del 8 de juliol al 25 de setembre.

Grau FIPE proves admissió 25 de juliol o 6 de setembre de 2019

Més informació, Sol·licitud d'informació, Sol·licitud d'inscripció, Proves admissió Grau en Filosofia, Política i Economia ( 25 de juliol o 6 de setembre de 2019)