Horaris

Activitats programades pel curs 2017-2018

1. Taller de Redacció Científica. 10 hores. Prof. Armando Pego. Sessió inicial al mes d’octubre de 2017 (la data exacta es fixarà al mes de setembre). Aquest dia s'informarà de les activitats del Taller.
2. Taller de Gestió Bibliogràfica. 15 hores. Diverses sessions durant el mes de maig de 2018. S'informarà oportunament.
3. Seminaris d'Investigació. 20 hores. Seminaris de recerca en els quals els professors i els doctorands presenten a la resta de participants les seves activitats i resultats d'investigació. Opcions:
            a) Concepcions de la persona en la història. L'univers filosòfic de Soren Kierkegaard (1813-1855). Dr. Francesc Torralba. Primer semestre (del 3 d'octubre de 2017 al 16 de gener de 2018), dimarts de 17,30 a 19,30 h.
            b) Religió i cultura. Món: violència esperança al s. XX. Dr. Ignasi Boada. Segon semestre (del 7 de febrer de 2018 al 6 de juny de 2018), dimecres de 19,30 a 21,30 h.
            c) La qüestió metafísica. Dr. Joan Martínez Porcell. Segon semestre (del 6 de febrer de 2018 al 5 de juny de 2018), dimarts de 16,30 a 18,30 h.
            d) Veritat i raó. Transhumanisme i postveritat. Dr. Joan Albert Vicens. Segon semestre (del 6 de febrer de 2018 al 5 de juny de 2018), dimarts de 18,30 a 20,30 h.
            e) Metafísica com a Metapolítica. Dr. Carles Llinàs. Segon semestre (del 7 de febrer de 2018 al 6 de juny de 2018), dimecres de 17,30 a 19,30 h.
            f) Art i bellesa en la història. Dr. Jaume Aymar. Primer semestre (del 3 d'octubre de 2017 al 16 de gener de 2018), dimarts de 19,30 a 21,30 h.
            g) Lecciones de (in)humanidades: sobre la crítica de la cultura en George Steiner. Dr. Armando Pego. Primer semestre (del 4 d'octubre de 2017 al 17 de gener de 2018), dimecres de 17,30 a 19,30 h.
            h) El món d'ahir de Stefan Zweig: introducció a la narrativa europea d'entreguerres. Dra. Sílvia Coll-Vinent. Primer semestre (del 5 d'octubre de 2017 al 18 de gener de 2018), dijous de 19 a 21 h.
            i) Lectures heideggerianes. Dr. Carles Llinàs. Anual (3 d'octubre de 2017 al 5 de juny de 2018), dimarts de 18 a 19,30 h.
4. Jornades de Doctorands. 10 hores. Jornades en les quals els professors i els doctorands presenten les seves activitats de recerca als altres professors i doctorands del Programa. Segon dilluns de cada mes, a partir d'octubre de 2017, de 17 a 18 h. Coordinador: Dr. Carles Llinàs.

Altres activitats (han de ser acordades entre el doctorand i el seu tutor/director):
5. Assistència i presentació de Comunicacions a Congressos.

6. Publicació de Resultats.

7. Estades en Centres Internacionals d'Investigació (recomanat). Durada orientativa: 3 mesos (450 h). Es preveu que un 10 % dels alumnes realitzin una estada en una universitat estrangera.