Facultad de filosofía de Cataluña

Què és la lògica? Sobre l'U auràtic o, també, sobre evidència, objectivitat i ciència primera

CarlesLlinàs Puente
Breve: 
Lección inaugural del curso académico 2004-2005
image

"Saber y saberlo demostrar es saber dos veces"

Baltasar Gracian