Facultad de filosofía de Cataluña

Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l'emergència i l'aparició de l'humà

J. M. Via i Taltavull
Breve: 
Lección inaugural del curso académico 1992-1993.
image

"Quien no se tiene a sí mismo es muy pobre"

Ramon Llull