Pla d'estudis

ESP

Tronc comú

El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigótica (segles III-VIII) (10 ECTS)
L’art romànic català en el context europeu (segles IX-XII) (10 ECTS)
L’art gòtic a la Mediterrània occidental (segles XIII-XV) (10 ECTS)
El modernisme català i l’obra d’Antoni Gaudí (segles XIX-XX) (10 ECTS)

Tronc específic

Itinerari I. Història de l’Església

Metodologia de la investigació de l’ensenyament de la història (5 ECTS) 
Lectura de manuscrits i textos (Món antic i Edat Mitjana) (2,5 ECTS)
Lectura de textos (Edat Moderna i Edat Contemporània) (2,5 ECTS)
Història del monaquisme antic (2,5 ECTS)
Història de la vida religiosa i espiritual (medieval, moderna i contem- porània) (2,5 ECTS)
Història de Bizanci (5 ECTS)
Història de la Reforma protestant i catòlica. Segles XVI i XVII (2,5 ECTS)
L’evangelització d’Amèrica Llatina, Àfrica i Orient asiàtic (5 ECTS)
El jansenisme i la Il·lustració catòlica (2,5 ECTS)
El liberalisme i l’integrisme a Espanya (2,5 ECTS)
Les desamortitzacions de 1836 i 1856 a Espanya (2,5 ECTS)
La crisi modernista (2,5 ECTS)
El papat als segles XIX, XX i XXI (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari  II:  Arqueologia  i  Art  cristià​

La metodologia arqueològica. Treball de camp (5 ECTS)
Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (2,5 ECTS)
Museologia i museografia (2,5 ECTS)
Basíliques i baptisteris (5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Epigrafia cristiana (2,5 ECTS)   
Topografia clàssica i cristiana (2,5 ECTS) 
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS
Cementiris cristians antics (2,5 ECTS)
Litúrgia i art (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i en el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)

Itinerari  III: Patrimoni  de  l’Església​

Difusió i comunicació del patrimoni de l’Església: el marc legal vigent
(2,5 ECTS)
Dimensió econòmica i financera del patrimoni de l’Església (2,5 ECTS)
Museologia i museografia (5 ECTS)
La gestió i didàctica del patrimoni de l’Església (5 ECTS)
El patrimoni de l’Església i el turisme (2,5 ECTS)
Iconografia cristiana oriental i occidental (2,5 ECTS)
Conservació i restauració del patrimoni (5 ECTS)
Hagiografia antiga i medieval (2,5 ECTS
Història de les reformes litúrgiques i conseqüències en el patrimoni
eclesiàstic (2,5 ECTS)
Religiositat i art en el Renaixement i en el Barroc (5 ECTS)
Religiositat i art modern i contemporani (2,5 ECTS)
La basílica de la Sagrada Família (2,5 ECTS)
Seminaris (3) (15 ECTS)
Seminari Treball Final de Màster (5 ECTS)
Treball final de Màster (20 ECTS)