Fuera de colección

Imatge-Mirada-Paraula

AntoniBosch-Veciana
Cat autor: 
(ed)
Año: 
2013
Pagines: 
150
Precio: 
10 €
Breve: 
Aquest llibre tracta de la relació entre la imatge, la mirada i la paraula en l'univers grec, particularment platònic. En ell s'hi apleguen dos estudis: l'un, entorn de la problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga a través dels mots εἴδωλον i εἰκών; l'altre, sobre la mirada com a «exercici filosòfic» en la Caverna de Plató.
image

"Saber y saberlo demostrar es saber dos veces"

Baltasar Gracian