Facultad de filosofía de Cataluña

Home i Naturalesa. Consideracions entorn de l'emergència i l'aparició de l'humà

J. M. Via i Taltavull
Breve: 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1992-1993.
image

“La pregunta es filosófica, el hallazgo, poético”

Maria Zambrano, filósofa española (1904-1991)