Matrícula

Información e inscripcion  Matrícula abierta desde el 8 de juliol al 15 de octubre

Tasas matrícula:

Asignatura de 3 ECTS    180,00 € (semestral). Horario mañana.

Asignatura de 5 ECTS     300,00 € (anual). Horario mañana.

Asignatura de 6 ECTS     360,00 € (anual). Horario mañana.

Asignatura de 5 ECTS    200,00 € (semestral). Horario tarde.

Documentación: fotocópia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 

Sra. Gemma Galduf

Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00

Dijous i divendres: 11.00 a 13.00

Diputació, 231. 08007 Barcelona

Tel. 934534338   Fax. 934530957

facultat@filosofia.url.edu

http://filosofia.url.edu