Canal de Comunicación

16 Noviembre

RAMON LLULL, Pensador i Escriptor, CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL. AULA LUL·LIANA BARCELONA (16-18 de novembre de 2016)


"RAMON LLULL, PENSADOR I ESCRIPTOR", CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL. AULA LUL·LIANA BARCELONA.

Barcelona, 16 - 18 de novembre de 2016

Inauguració del Congrés de clausura de l'Any Llull, l'acta tindrà lloc el dimecres 16 de novembre a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, a les 20 h., el dijous 17 de novembre a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) i de la Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i el 18 de novembre a l'Aula Magna de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Progama del Congrés http://aulalulbcn.narpan.net/programa-del-congres 

Des de l’any 2007, l’Aula Lul·liana de Barcelona és:

  • Un projecte de col·laboració entre quatre facultats universitàries de centres diversos: Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona – Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull – Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
  • Un àmbit d’intercanvi interdisciplinar des de la filologia, la filosofia i la teologia.
  • Un espai de formació i de divulgació.
  • Una iniciativa que recull una llarga i fecunda tradició d’estudis sobre Ramon Llull, el seu pensament, la seva obra i el context en què aquesta es produeix i es difon al llarg dels segles.