Canal de Comunicación

Informació 2017-18
05 Septiembre

Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics


Oberta la matrícula del 10 de juliol al 16 d'octubre de 2017.
Màster en recerca en Filosofia i Estudis Humanístics. Inici de curs 3 d'octubre.  Per accedir als etudis de Màster cal tenir el títol de llicenciat o graduat universitari de qualsevol especialitat. Els estudiants estrangers que acreditin estudis al seu país del nivell d'una llicenciatura en filosofia o humanitats no hauran de complir cap requisit adicional. Tindran preferència els graduats en filosofia, teologia o en llicenciatures o graus de l'àrea d'humanitats (filologia, història o estudis d'art).
La Facultat podrà orientar els alumnes que procedeixen de carreres, no humanístiques perquè complementin la seva formació filosòfica o humanística amb un pla personalitzat de treball. Els estudiants procedents d'una Diplomatura (180 ECTS) hauran de cursar els 60 crèdits que els falten per complir els 240 exigits per accedir al Màster de Recerca escollit. 

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d'estudis filosòfics i humanístics. A més del Grau en Filosofia, el Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Doctorat en Filosofia (Humanisme i transcendència), el Diploma d'especialització i el Màster en Història i Patrimoni Cultural, la Facultat ofereix cursos d'alt nivell universitari per a la Formació permanent del professorat, i especialment dirigits al professorat de les àrees de Filosofia, Humanitats, Ciències Socials o Llengua i Literatura.