Canal de Comunicación

20 Julio

Màster en Pensament i Creativitat


La Facultat col·labora en el Màster en Pensament i Creativitat per al món tecnològic i empresarial (60 ECTS) organitzat per La Salle. El Màster ofereix una introducció al pensament contemporani d'altíssima qualitat gràcies a la selecció del professorat que l'imparteix. Destinat especialment -encara que no només- a persones de formació científica o tècnica, per desenvolupar la seva capacitat reflexiva i creativa. El Màster pretén, sobretot, el gaudi i la formació personal, però és, alhora, una valuosa aportació a la professionalitat i a les distintes responsabilitats empresarials. La reflexió sobre els grans temes i els grans interrogants relatius a la condició humana dóna més capacitat expressiva, imaginativa i resolutiva.

OBJECTIUS

  • Enriquir la capacitat reflexiva i creativa.
  • Adquirir marcs conceptuals i terminològics per accedir als textos dels grans pensadors.
  • Aprendre a plantejar i a pensar els temes més rellevants de la vida personal i col·lectiva.
  • Prestar atenció al llenguatge i a la seva capacitat configuradora.

El Màster està organitzat en 3 mòduls i hi ha l'opció de cursar cadascun dels mòduls per separat, amb títol de postgrau per a cadascun d'ells.

Inici: 5 d'octubre de 2016
Finalització: 28 de juny de 2016