Canal de Comunicación

01 Septiembre

AULES OBERTES CURS 2016-2017


La Facultat ofereix, per al curs 2016-2017, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient.

Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. La matrícula s'obre del dia 11 al 26 de juliol i del dia 1 de setembre al 14 d’octubre de 2016.

Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària