El projecte Guerra de Iugoslàvia

El projecte Guerra de Iugoslàvia: Una altra cara de la civilització europea? Llissons apreses i reptes de futur promogut pel programa Europe for Citizens de la Comissió Europea té per objectiu incentivar la reflexió acadèmica sobre el darrer gran conflicte que ha tingut lloc dins territori europeu. En aquest sentit, la Università La Sapienza de Roma (Itàlia), la Universitat de Kragujevac (Sèrbia) i la Universitat Ramon Llull (Espanya) ens unim en aquest projecte que tractarà les següents qüestions:

  1. La guerra com a discurs: les categories, els conceptes, els marcs, els signes, les paraules de moda que han dominat i encara avui regeixen els discursos sobre la guerra.
  2. Les guerres a l’Antiga Iugoslàvia des del punt de vista de les fronteres: reflexionarem sobre els límits geogràfics d’Europa.
  3. L'Antiga Iugoslàvia com a símbol de destrucció: posar llum a la destrucció d'esglésies i mesquites, enderrocant habitatges i instal·lacions de la vida diària.
  4. La guerra de Iugoslàvia com a destrucció del cos: conflicte que deixa la seva empremta al cos i es materialitza a través de la mobilització, la militarització i la disciplina dels cossos.
  5. Iugoslàvia i el botí de guerra: conquestes, comerç d’objectes valuosos, allò perdut.

La primera trobada acadèmica tindrà lloc els propers dies 6, 7 i 8 de febrer a Sèrbia, en documents adjunts, tens informació detallada del programa a Sèrbia. Posteriorment, a finals d’abril, serà Barcelona qui acollirà la reunió de professors italians i serbis. Pots seguir tota la informació del projecte a través de Facebook.
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeforcitizensYW/?fref=ts

La vessant educativa del projecte Yugoslaw Wars ja està en marxa. Concretament dos alumnes del Col·legi de Sant Miquel dels Sants de Vic han comparat dos poetes que han viscut una guerra civil: Joan Brossa i Tatjana Gromača (Guerra civil espanyola i guerra de Iugoslàvia). En el següent video hi podeu veure el resultat: https://www.youtube.com/watch?v=p8QohrNC63A

Barcelona-Vic, 24-26 d'abril de 2017

DEL FENOMEN DE LA GUERRA A LA CULTURA DE LA PAU: REFLEXIONS, ANÀLISIS I EXPERIÈNCIES

Amb aquest lema volem subratllar el procés que va viure l'Estat Espanyol, i Catalunya en particular, en la construcció d'una cultura de la pau. Posem l'accent en dos factors essencials. En primer lloc en mostrar com a Catalunya les arts han estat un dels motors més importants que des del primer moment fins a l'actualitat han estat constructores d'una societat democràtica, plural i solidària. En segon lloc la formació de la nova ciutadania. És per aquest motiu que la segona jornada està focalitzada en treball amb els joves escolars. Aquests són els dos eixos que, imbricats, vertebren el programa que presentem.

A continuació podeu veure el programa dels actes dels dies 24, 25 i 26 d'abril a Barcelona i Vic.

Acte gratuït i obert a tothom, per assistir-hi heu de formalitzar inscripció a l'acte.

En aquest link, podreu veure tots els actes programats, i també de la primera part dels actes que van tenir lloc a Sèrbia del 6 al 8 de febrer de 2017 Facebook: https://www.facebook.com/EuropeforcitizensYW/?fref=ts

En l'enllaç adjunt, a partir del minut 30 podeu sentir l'entrevista a Radio Estel  al Dr. Ignasi Roviró  http://www.estelfitxers.com/audio/20170502-08_00FORMULAESTEL.MP3

En l'enllaç adjunt, podeu veure la Jornada del 25 d'abri al Col·legi Sant Miquel  http://el9nou.cat/video/jornades-sobre-la-pau-al-sant-miquel/


Roma, 16-18 d'octubre de 2017

Yugoslav Wars: Another Face of European Civilization? Lessons learnt and Enduring Challenges in the framework of the  “Europe for Citizens Programme”  of the European Union (Rome, 16th-18th October 2017)

CONFERENCE PROGRAMME
Guerre nella ex-jugoslavia:
il volto opaco della civiltà europea?
lezioni apprese e sfide attuali
nell’ambito del Programma

“Europe for Citizens”
dell’Unione Europea
(Roma, 16-18 Ottobre 2017)
 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE

Università La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia – Odeion,  P.le A. Moro 5

Monumenti: immaginare, ereditare, distruggere

Ore 15.30     Modera e introduce Giuseppe Di Giacomo (Univ. La Sapienza - Roma)
Ignasi Roviró Alemany ((Univ. Ramón Lull – Barcellona), Guerra y patrimonio material, 1936-1939.
Jelena Arsenijević Mitrić (Univ. di Kragujevac), Culturecide Against the Serbs in Cro-atia in the Context of the Wars of the Nineties.
Maja Anđelković (Univ. di Kragujevac), The Destruction of the Serbian Orthodox Heritage in Kosovo - A Crime Against World Cultural Heritage.

Ore 16.40      Modera e introduceStefano Velotti  (Univ. La Sapienza - Roma)
Arch. Claudio Catucci (Roma), Un architetto italiano fra distruzione e ricostruzione
Francesco Mazzucchelli (Univ. di Bologna), Il patrimonio sotto attacco: la memoria della città tra urbicidio e ricostruzione.
Col. Alberto Deregibus (Roma, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), Problemi e prospettive di una politica per la salvaguardia del patrimonio cul-turale negli scenari di guerra.

Ore 18.15:    Laura Sudiro (Roma) e Giovanni Rispoli (Roma), Un archeologo in trincea: storia di Fabio Maniscalco.
Mariarosaria Ruggiero Maniscalco (Napoli), Sarajevo 1996: Fabio Maniscalco incon-tra il suo destino.
La traduzione consecutiva dallo spagnolo e dall’inglese è curata degli allievi del Liceo classico-linguistico “I. Kant”. La traduzione dall’italiano in serbo e dal serbo in italiano è curata dalla dott.ssa Sanela Mušija.

CHIUSURA: 19.30
 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE

Teatro Piccolo Eliseo – Via Nazionale, 183
La guerra come “godimento” dei corpi:
1. Violare

Ore 10.30     Modera Stefano Petrucciani (Univ. La Sapienza - Roma)
Fabio Dei (Univ. di Pisa), L'orrore, l'orrore... Le atrocità di guerra e la grammatica della violenza.
Egidio Ivetic (Univ. di Padova), Jugoslavia, civiltà, corpi: letture mancate.
Italo Calvino, Un generale va alla guerra– LeggeElisabetta Cavallotti

COFFEE BREAK
Silvia Coll-Vinent (Univ. Ramón Lull – Barcellona), A true picture of war: George Orwell's Homage to Catalonia.
Luca Vaglio (Univ. di Kragujevac), Il corpo in guerra: due romanzi bellici a confronto.
Elena Fanajlova, Perdite e speranze. I traumi della guerra nella poesia serba e ucraina
La traduzione consecutiva dallo spagnolo e dall’inglese è curata degli allievi del Liceo classico-linguistico “I. Kant”. La traduzione dall’italiano in serbo e dal serbo in italiano è curata dalla dott.ssa Sanela Mušija.

2.…Essere violati
Ore 16.30     Modera e introduce Janja Jerkov (Univ. La Sapienza - Roma)
                     Indirizzo di saluto di Andreas Gottman, direttore dell’Istituto Storico Austriaco
Marco Deriu (Univ. di Parma), Tra soggettivazione e assoggettamento. Violenza, corpi e sessualità nelle nuove guerre.
Aija Kuge (Riga), Alla ricerca dei corpi delle vittime di Srebrenica: l’impossibilità di un lutto.
Amb. Wolfgang Petritsch (Vienna), Negotiating Peace after Ethnic Cleansing, Rape and other War Crimes -  Reflexions of an International Mediator.

COFFEE BREAK
Ing. Vito Alfieri Fontana (Bari), Mine e vittime nello scenario di guerra in Bosnia.
Ivo Andrić, Lettera dal 1920 – LeggeGlauco Mauri
Conclusioni: Perché la violenza e la barbarie periodicamente ritornano?– Inter­ven­go-no: Janja Jerkov, Stefano Petrucciani, Stefano Velotti.
La traduzione consecutiva dallo spagnolo e dall’inglese è curata degli allievi del Liceo classico-linguistico “I. Kant”. La traduzione dall’italiano in serbo e dal serbo in italiano è curata dalla dott.ssa Sanela Mušija.
 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE
Villa Mirafiori – Atrio, Via Carlo Fea 2
                         Inaugurazione della mostra

«Harvest of death.  Guerre a confronto: immagini
dai conflitti nell’ex-Jugoslavia e in Ucraina»

10.00   Anton Naumljuk e Elena Fanajlova, Presentazione della mostra fotografica.
Liceo Statale Classico-Linguistico “I. Kant” – Piazza Zambeccari, 19
Le guerre della ex-Jugoslavia… a scuola

11.00   Prof. Valerio Giannetti, Presentazione del lavoro con gli allievi del Liceo Classico-Lingui-stico “I. Kant”

11.15   “C'è un modo per uscire dalla logica della contrapposizione immaginaria?”Gli studenti del Liceo Classico-Linguistico “I. Kant”discutono delle guerre nella ex-Jugoslavia, con la partecipazione di studenti del liceo “Prva kragujevačka gimnazija” di Kragujevac (Serbia), della prof.ssa Svetlana Rajičić Perić e della prof.ssa IsabelJordà.

 

 


The project Yugoslaw Wars: Another face of European civilization? Lessons learned and challenges for the future promoted by Europe for Citizens program (European Comission) aims to encourage academic discourse on the last war that has taken place within the European territory. In this sense, the Università La Sapienza in Rome (Italy), the University of Kragujevac (Serbia) and the Universitat Ramon Llull (Spain) join us in this project which will deal with the following issues:

  1. The war as discourse. The categories, the concepts, the frames, the signs, the buzzwords which have dominated and still do the discourses on the War.
  2. The wars in former Yugoslavia as indications of European internal/external borders.
  3. The wars in former Yugoslavia as symbols of destruction: destruction of churches and mosques, knocking down dwelling and daily life facilities
  4. The wars in former Yugoslavia as body destruction.
  5. The wars in former Yugoslavia and spoils of war. Conquerable and negotiable objects; traded items and valuables.

The first academic meeting will take place on 6, 7 and 8 February in Serbia. Later, in late April, Barcelona will host the second  meeting. You can follow all the project information through Facebook:
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeforcitizensYW/?fref=ts

The project «Yugoslav Wars: another face of European civilisation? Lessons learnt and enduring challenges» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

THE PROJECT FINAL

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

Measure 2.3 "Civil Society Projects"

Strand 1 – "European Rememberance"

3 events have been carried out within this project:

Event 1

Participation: The event involved 226  citizens, including 175  participants from Serbia and 51 participants from 10 countries ( Italy-14, Spain-19, Russia-2, Bulgaria-2, Greece-2, Germany-6, Poland-3, France-1, Latvia-1, Bosnia and Herzegovina-1).

Location / Dates: The event took place in Kragujevac (Serbia), from 06/02/2017 to 08/02/2017
Short description:  The aim of the event was to promote the dialogue among citizens, institutions and students about the memory of the Yugoslaw wars and the construction of a culture of peace. The University of Kragujevac has organized the following activities: 1) an academic session (Theoretical and Cultural-historical Reflections on the Several Aspects of the Phenomenon of War) carried out by members of the Project coordinator and of the Project partners;  2) a public session (Intercultural Dialogue on the Phenomenon of War and on the Culture of Peace) whose speakers were the Rector of the University of Kragujevac, a representative of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the director of the Italian Cultural Institute in Belgrade, a representative of the Memorial Museum “October 21st” in Kragujevac and two members of the Project coordinator;  3) a video session (A Woman-Journalist in War) carried out by two members of a Project partner;  4) a school session (Reflections on War and Peace Based on the Experiences of Young People) carried out by the pupils and a teacher of the First Kragujevac Gymnasium.

Event 2
Participation: The event involved  902  citizens, including 767  participants from Spain, and 135 participants from 24 countries (Andorra-1, Argentina-1, Chile-1, China-8, Colombia-5, Cuba-1, Equador-3, Georgia-1, Germany-2, Ghana-20, Great Britain-2, Honduras-2, India-3, Italy-5, Latvia-1, Morocco-50, Nigeria-11, Poland-6, Romania-3, Russian Federation-3, Senegal-2, Serbia-3, Ukraine-1, Venezuela-1).

Location / Dates: The event took place in Barcelona and Vic (Spain), from  24/04/2017 to 26/04/2017
Short description:  The aim of the event was to promote the reflection about the heritage of Spanish civil war and Yugoslaw wars and to promote the culture of peace among young people. The first roundtable was about “Narratives of Conflict”. The workshop “Traces of the Spanish Civil War in Catalan Heritage” had a twofold objective: 1) to inform on some of the traces, still visible today, that the civil conflict (1936-1939) has left on the heritage material of the city of Barcelona. 2) to testify the efforts made by arts and citizens to heal the wounds. Two journalists explained their experience in the coverage of war at the roundtable “Kidnapped information?”. Igor Pomeranzew and Vicenç Lozano held a discussion on the influence of media in the Balkan War. The performance “Building a culture of peace: dialogue with contemporary art” was inspired by the initiative of the Mayor Pasqual Maragall, who  in 1992 created the 11th district-Sarajevo in the city of Barcelona to channel humanitarian aid. The artist Nau Bostik hosted a performance with the idea of recovering the District 11, 25 years later.

Event 3
Participation: The event involved 192  citizens, including 169 participants from Italy and 23 participants from 10 countries (Austria-1, Croatia-2, France-1, Latvia- 1, Mozambique-1, Romania-2, Russia-1, Serbia-8, Spain-5, Ukraine-1)

Location / Dates: The event took place in Rome (Italy), from  16/10/2017  to 18/10/2017
Short description:  The aim of the event was to promote, through debates and roundtables, the in-depth analysis of some themes, in particular: “Monuments: Imagining, Inheriting, Destroying”; “War as ‘enjoyment’ of Bodies –

 

Violating and being Violated”.

The very fact of reuniting people in order to create a discussion between specialists with different formative backgrounds and of them with the audience, on the Yugoslav Wars, has brought to the knowledge of the participants an archaic geography of places that had been up to then ignored or were generally less-known; the participants to the event have had the opportunity of knowing of these places in terms of history, tradition and of cultural and monumental heritage fully integrated in the history of the so-called “European civilization”.

The event of Rome, in fact, has permitted to acknowledge once again the fact that the cultural traditions of the EU cannot, in any way, be reduced to the merely “Western” world; there are, rather, a number of cultural universes that constitute just as many different declinations of a complex European identity.

 

 

 

 

 

 

image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)