Cursos oberts de la Facultat de Filosofia

Matrícula Online
Horari de Matí o Tarda
Format presencial i online
Curs d'estiu

 

 

 • Cursos que oferim

  La Facultat ofereix, per al curs 2021-2022, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de matí i tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient en la modalitat on-line o presencial. Els Cursos Oberts són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària.

  AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2021-2022

  HORARI MATÍ


  211151 Història de la Filosofia antiga (1r. semestre) Prof. Joan Cabó. 13 setembre 2021 al 14 gener 2022. Dilluns de 11,15 a 13 h. i Dijous de 9,10 a 10 h (5 ECTS)
  212005 Introducció a la cultura filosòfica (1r. semestre) Prof. Joan Garcia del Muro. 13 setembre 2021 al 14 gener 2022. Dilluns de 13,05 a 13,55 h. i Dimarts de 13,05 a 13,55 h (3 ECTS)
  221024 Comentari d’autors: filosofia medieval (1r. semestre) Prof. Joan Garcia del Muro. 14 setembre 2021 a l’11 gener 2022. Dimarts de 9,10 a 10,55 h. (3 ECTS)
  212036 La Divina Comèdia en l’Art (1r. semestre) Prof. Jaume Aymar. 15 setembre 2021 al 12 gener 2022. Dimecres de 11,15 a 13 (3 ECTS)
  221013 El Tractatus de Wittgenstein (1r. semestre) Prof. Carles Llinàs 17 setembre 2021 al 14 gener 2022. Divendres de 9,10 a 12,05. (5 ECTS)
  221023 Història de la filosofia catalana (Anual) Prof. Ignasi Roviró 13 setembre 2021 al 30 de maig 2022. Primer semestre: Dilluns 11,15 a 13 h. Segon semestre: Dilluns de 12,10 a 13 h. (5 ECTS)
  221054 Història i filosofia de l’art (Anual) Profs. Jaume Aymar i Ignasi Roviró . 1r. sem.: Dilluns 10,05 a 10,55 h. i Dimarts de 11,15 a 12, 05 h.  2n. sem.: Dilluns i Dimarts d’11,15 a 12,05 (6 ECTS)
  211171 Història de la filosofia moderna (Anual) Prof. Jordi Hernando. 14 setembre 2021 al 31 maig 2022. Dimarts de 11,15 a 13 (3 ECTS)
  221034 Comentari d’autors: filosofia moderna (Anual) Prof. Joan Martínez Porcell. 15 setembre 2021 al 31 maig 2022. Dimarts de 12,10 a 13 (3 ECTS)
  211172 Ètica (Anual) Prof. Joan García del Muro. 14 de setembre 2021 al 30 de maig de 2022 . 1r. semestre: Dimarts de 12,10 a 13 h. i 2n. semestre: Dilluns de 9,10 a 10,55 h. (5 ECTS)
  212037 La percepció a la filosofia: Simondon y Merleau-Ponty (Anual) Prof. Ricardo Mejía. 15 de setembre 2021 al 2 de juny de 2022. 1r. sem: Dimecres de 13,05 a 13,55 h. i 2n. sem: Dijous de 13,05 a 13,55 (3 ECTS)
  211182 Història de la filosofia contemporània (Anual) Prof. Francesc Torralba. 17 setembre 2021 al 3 juny 2022. Divendres de 9,10 a 10,55 h. (6 ECTS)
  221014 Comentari d’autors: filosofia antiga (2n. semestre) Prof. Joan Cabó. 7 febrer al 30 maig 2022. Dilluns de 9,10 a 10,55 h. (3 ECTS)
  211161 Història de la filosofia medieval (2n. semestre) Prof. Joan Garcia del Muro. 7 de febrer al 31 de maig 2022. Dilluns de 11,15 a 12,05 h. i Dimarts de 9,10 a 10,55 h. (5 ECTS)
  211042 Ètica social i política (2n. semestre) Prof. Ignasi Boada. 8 febrer al 31 maig 2022. Dimarts de 12,10 a 13,55 h. (3 ECTS)
  211061 Psicologia (2n. semestre) Prof. Carlos Pérez Testor. 9 febrer a l’1 juny 2022. Dimecres de 9,10 a 10,55 (3 ECTS)
  212035 Lectura de textos: Literatura eduardiana d’idees (2n. semestre) Prof. Sílvia Coll-Vinent. 9 febrer a l’1 juny 2022. Dimecres de 12,10 a 13,55 (3 ECTS)
  221044 Comentari d’autors: filosofia contemporànea (2n. semestre) Prof. Francesc Torralba. 11 febrer al 3 juny 2022. Divendres de 11,15 a 13 h (3 ECTS)

  HORARI TARDA


  Concepcions de la persona en la història. L’essència de l’amor segons Kierkegaard. (1r. semestre) Prof. Francesc Torralba. 5 octubre 2021 a l’11 de gener 2022. Dimarts, 17.00 a 19.0 (5 ECTS)
  Veritat i raó: conceptes de ciència. Ment, ciència i societat: Qüestions actuals. (1r. semestre) Prof. Ricardo Mejía 6 d’octubre 2021 al 12 de gener. 2022 Dimecres, 17.00 a 19.00. (5 ECTS)
  Grans literats i corrents literaris. Vincle i Relació: Cap a una Poètica narrativa des de la psicoanàlisi ( 1r. semestre) Prof. Armando Pego. 5 d’octubre 2021 al 11 de gener 2022. Dimarts, 19.00 a 21.00 (5 ECTS)
  Clàssics de l’humanisme cristia: del XIX al XX, de França i d’Anglaterra (1r. semestre) Prof. Sílvia Coll-Vinent. 7 d’octubre de 2021 al 13 de gener de 2022. Dijous, 19.00-21. (5 ECTS)
  Bé i ciutat: qüestions fonamentals. Judaisme, cristianisme, filosofia i política: genealogies de l’antisemitisme (2n. semestre) Prof. Carles Llinàs Puente. 8 de febrer al 31 de maig de 2022. Dimarts, 19.00 a 21.00 (5 ECTS)
  Religió i Cultura. Secularització política i legitimitat de la modernitat (2n. semestre) Prof. Ignasi Boada. 8 de febrer al 31 de maig de 2022. Dimarts, 17.00 a 19.00 (5 ECTS)
  La qüestió de la metafísica. Aproximacions fenomenològiques a la qüestió de Déu (2n. semestre) Prof. Joan Cabó. 9 de febrer a l’1 de juny de 2022. Dimecres, 17.00 a 19.00 (5 ECTS)
  Art i bellesa en la història (2n. semestre) Prof. Jaume Aymar. 9 de febrer a l’1 de juny 2022. Dimecres, 19.00 a 21.00 (5 ECTS)

 • Matrícula i Taxes

  Taxes matrícula:

  Assignatura de 3 ECTS    180,00 € (semestral). Horari matí.  
  Assignatura de 5 ECTS     300,00 € (anual). Horari matí.   
  Assignatura de 6 ECTS     360,00 € (anual). Horari matí.    

  Assignatura de 5 ECTS    200,00 € (semestral). Horari tarda. 
  Curs virtual d'estiu 1ECTS: general 49€ /amb descompte 39€.

  * 50% de bonificació per al professorat de secundària que les vulgui cursar en concepte de formació permanent.

  Documentació necessària: 

  Fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

 • Com accedir-hi?

  Matrícula oberta des del 6 de juny 2021

  Per fer matrícula online poden accedir aquí: http://matricula.filosofia.url.edu/
  Matrícula presencial: Secretaria de la Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull. Sra. Gemma Galduf 
  Dilluns a divendres: 11.00 a 13.00 Dilluns a dimecres: 17 a 19 h.
  Diputació,231
  08007 Barcelona
  T 934534338
  facultat@filosofia.url.edu 
  Documentació necessària: fotocòpia DNI i 1 foto carnet.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya
 

Background Image

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia

Inici: 11 de gener 2022

Més informació