Cursos i temari

La Facultat ofereix, per al curs 2020-2021, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient. Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent pel professorat de secundària.

AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2020-2021

El Déu de la fe i el Déu dels filòsofs (1r. semestre) Prof.: Carles Llinàs.  6 d’octubre 2020 al 15 de gener de 2021 Dimarts, 17.00 - 19.00 (5 ECTS)
Concepcions de la persona en la història. Filosofia de l’educació: Edith Stein. (1r. semestre) Prof.: Francesc Torralba. 6 d’octubre 2020 al 15 de gener 2021 Dimarts, 17.00 - 19.00 (5 ECTS)
Veritat i raó. Ment, ciència i societat. Qüestions actuals     (1r. semestre) Prof.: Ricardo Mejía. 6 d’octubre 2020 al 15 de gener 2021 Dimarts, 19.00 - 21.00 (5 ECTS)

Grans literats i corrents literaris. Poètica, narrativa i psicoanàlisi

( 1r. semestre) Prof.: Armando Pego. 7 d’octubre 2020 al 15 de gener 2021 Dimecres, 17.00 - 19.00 (5 ECTS)
Classics Humanisme cristià: (S. XX) de Mauriac a Green       ( 1r. semestre) Prof.: Sílvia Coll-Vinent. 8 d’octubre de 2020 al 15 de gener de 2021 Dijous, de 19.00 - 21.00 (5 ECTS)
La qüestió metafísica     (2n semestre) Prof.: Joan Martínez Porcell. 10 de febrer de 2021 al 4 de juny de 2021 Dimecres, 17.00 – 19.00 (5 ECTS)
Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. V. S. Soloviov: de la Teocràcia a l’Apocalipsi (2n. semestre) Prof.: Carles Llinàs Puente. 9 de febrer 2021 al 4 de juny de 2021 Dimarts, 17.00 - 19.00 (5 ECTS)
Religió i Cultura: Religió i Política  (2n. semestre)  Prof.: Ignasi Boada. 10 de febrer de 2021 al 4 de juny 2021 Dimecres, 19.00 - 21.00 (5 ECTS)
Art i bellesa en la història

(2n. semestre) Prof.: Jaume Aymar 9 de febrer de 2021 al 4 de juny 2021 Dimarts, 19.00 - 21.00 (5 ECTS)

Bioètica (2n. semestre) Prof.: Miquel Ramon.  19 i 26 de Gener; 2, 9, 16, 23 Febrer; 2 i 9 de Març 2021. Dimarts, 16.05 - 17.30
Ètica (2n. semestre) Prof. Joan Garcia del Muro. 19 i 26 de Gener; 2, 9, 16, 23 de Febrer; 2 de Març 2021. Dimarts, 17.35 - 19.00
Antropologia (2n. semestre) Prof. Anna Casas. 27 d'Abril; 4, 11, 18 i 25 de Maig; 1 i 8 de juny 2021. Dimarts 17.35 - 19.00

Sociologia

( 2n. semestre) Prof. Francesc Núñez. 27 d'Abril; 4, 11, 18 i 25 de Maig; 1 i 8 de juny 2021. Dimarts 19.20 - 20.45
Pastoral Teològica     ( 2n. semestre) Prof. Joan Martínez. 19 i 26 de Gener; 2,9,16 i 23 de Febrer; 2 i 9 de Març 2021. Dimarts 19.20 - 20.45
Diverses religions (2n. semestre) Prof. Jesús Sans. 20 i 27 d'Abril; 4,11,18 i 25 de Maig; 1,8 i 15 de Juny 2021. Dimarts, 16.30 - 19.20
Acompanyament pastoral hospitalari i Gestió del dol (2n. semestre) Prof. Montse Esquerda. 9, 16 i 23 de Febrer 2021. Dijous, de 17 a 20h.
Comunicació i eines d'acompanyament (2n. semestre)  Prof. Sebastià Aupí. 16 i 23 de Març; 13 i 20 d'Abril 2021. Dimarts, 17.35 a 19 h
Gestió del dol, casos

(2n. semestre) Prof. Joan Martínez. 16 i 23 de Març; 13 i 20 d'Abril 2021. Dimarts, 19.20 a 20.45 h.

Psicologia del malalt (2n. semestre) Prof. Pilar Mariné. 16 i 23 de Març; 13 d'Abril 2021. Dimarts, 16.05 a 17.30 h

Informació i inscripcions

Matrícula oberta des del 6 de juliol de 2020
Per fer matrícula online poden accedir aquí: http://matricula.filosofia.url.edu/
Per fer matrícula presencial cal demanar cita prèvia a ggalduf@filosofia.url.edu 
Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull: Sra. Gemma Galduf
Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00
Dijous i divendres: 11.00 a 13.00
Tel. 934534338   Fax. 934530957
facultat@filosofia.url.edu

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.