Covid19: Pla de Seguretat i Salut

Pla de contingència específic de la Facultat de Filosofia-URL per a la gestió sociosanitària del període Covid-19 durant el curs 2020-2021 (Aprovat pel Consell Permanent el 10/07/2020)

Davant l’amenaça permanent de greu crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19, la Facultat de Filosofia-URL, d’acord amb allò que disposen tant la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny (DOGC) com el Pla Sectorial d’Universitats per a l’etapa de represa dissenyat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de 2020, ha previst com a criteris sociosanitaris específics del centre, en el marc del Pla de contingència de la pròpia Universitat Ramon Llull, les mesures que es descriuen en aquest document per tal de garantir un entorn segur per a les activitats del professorat, l’alumnat i el PAS durant el proper curs 2020-2021 i en el context de l’actual fase de represa.

Les activitats acadèmiques i administratives de la FF-URL es desenvolupen principalment a la seva seu, l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, de tal manera que el present Pla de contingència específic s’adequa també a les mesures previstes per l’Administració de l’Edifici. Per la seva part, aquelles activitats que es desenvolupin en un altre centre de la URL –com és el cas de les activitats docents del Grau en Filosofia, Política i Economia, que es realitzen al campus de La Salle-URL, o el de les diverses tasques de gestió que es realitzen al Rectorat-URL - s’adequaran als plans previstos pels centres o edificis corresponents.Veure Pla específic La Salle Campus

Totes les mesures descrites a continuació són, per tant, de caràcter obligatori per al professorat, alumnat, PAS i altres persones que duguin a terme qualsevol activitat de la FF-URL a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. Amb tot, seran actualitzades i degudament comunicades, sempre que sigui precís, en el cas que l’administració de l’edifici ho disposi d’acord amb les legislacions vigents o en el cas que les autoritats de govern estatals, autonòmiques o locals, o l’actualització de la legislació específica sobre la gestió de la crisi sanitària en el marc universitari, ho exigeixin.

En els punts següents del present document es detallen les mesures bàsiques de protecció i de prevenció previstes i les mesures acordades en relació amb la distribució i l’espai de seguretat a les aules, respectivament.

 • Sessió informativa 2021

  Febrer 2021
 • Sessió Informativa 2020

  Sessió Informativa - Facultat Filosofia URL. 16 de juliol 2020
 • Grau en Filosofia, Política i Economia -FIPE-

 • Fem Recerca: coneix Joan Garcia del Muro i la recerca sobre la veritat a les societats democràtiques

  Dr. Joan Garcia del Muro "Goodbye, veritat" premi Vallverdú
 • Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Comillas, Deusto i Ramon LLull)

  Grau en Filosofia, Política i Economia a Comillas, Deusto i Ramon Llull
 • Premis Ramon Llull Treballs de Recerca Batxillerat 2017

  Els alumnes premiats de Batxillerat ens expliquen la seva Recerca
 • La URL reflexiona sobre la transformació pedagògica amb motiu del Dia de l’Educació

  Carles Llinàs i altres membres de la URL reflexionen sobre la transformació pedagògica
 • Recerca Facultat de Filosofia - URL

  Recerca a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
 • Presentació del llibre

  Presentació del llibre dels "25 ANYS de la Universitat Ramon Llull en imatges"
image

“La pregunta és filosòfica, la troballa, poètica”

Maria Zambrano, filòsofa espanyola (1904-1991)