Convalidacions

En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement.

  • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.

En el mes de setembre l’alumne haurà de lliurar a Secretaria la documentació pertinent.

En les assignatures reconegudes constarà la mateixa nota que l’alumne a obtingut en el centre on ha cursat l’assignatura.