Competències especifiques
Conèixer que implica un procés de dol.
Adquirir coneixements i habilitats de intervenció especifíques en el maneig del dol.
Conèixer eines comunicatives per a una bona gestió de situacions difícils.
Conèixer els conceptes fonamentals de l'ètica, ètiques teleològiques i ètiques deontològiques dels autors filosòfics.
Conèixer els enfocaments bioètics en les legislacions i els diferents enfocaments filosòfics i ideològics condicionants de les valoracions ètiques.
Conèixer les malalties i les tècniques curatives en les cultures del món.
Conèixer les eines de diàleg espiritual, ecumènic i interreligiós.
Conèixer la dimensió social de la mort en diferents cultures i societats.
Adquirir coneixements i habilitats en l'acompanyament espiritual a la persona malalta i la seva família.

Competències transversals
Treball en equips multidisciplinars.
Habilitats interpersonals.
Gestió de la informació.
Adaptabilitat a les situacions difícils.
Planificació i organització.