Facultat de filosofia de Catalunya

CarlesLlinàs Puente
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2004-2005
AntoniBosch-Veciana
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2006-2007
JaumeAymar i Ragolta
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-2010

Frase_basica

image

“Per llegir cal entendre, per escriure cal saber, per comprendre cal creure”

J.W. Goethe (1749-1832), poeta, novelista, dramaturg i científic germànic.