Facultat de filosofia de Catalunya

CarlesLlinàs Puente
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2004-2005
AntoniBosch-Veciana
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2006-2007
JaumeAymar i Ragolta
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-2010

Frase_basica

image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató