Col·lecció texts docents

JoanMartínez Porcell
Aquest volum és un manual docent de metafísica cristiana. Com diu el professor Martínez Porcell en la introducció, ha de servir a l'estudiant...

Frase_basica

image

"La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos"

Plató