Canal de comunicació

Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics
02 octubre

Màster en recerca en Filosofia i Estudis Humanísitcs


La Facultat ofereix als llicenciats en filosofia o en humanitats que ho desitgin els estudis de Master en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics que condueixen a l’obtenció del títol de Màster.
Títol: «Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics»
Coordinadors del Programa: Dr. Carles Llinàs i Dra. Sílvia Coll-Vinent
Itinerari en Filosofia
Persona, cultura i religió (10 ECTS)
M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
M30102  Religió i cultura (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada

Mètodes d’investigació (15 ECTS)
M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i Joan Garcia del Muro

Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (15 ECTS)
*M30104 La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
*M30105               Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
*M30106               Bé i ciutat: “Qüestions fonamentals” (5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs

Treball final de recerca (15 ECTS)
M30110 Treball final de recerca (15 ECTS)
Art i Literatura (5 ECTS)
*M30107               Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
*M30111               Gran literats i corrents literàries (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
*M30112               Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent
*És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Art i Literatura (5 ECTS)

Itinerari en Humanitats

Persona, cultura i religió (10 ECTS)
M30101 Concepcions de la persona en la història (5 ECTS) - Prof. Francesc Torralba
M30102  Religió i cultura (5 ECTS) - Prof. Ignasi Boada
Mètodes d’investigació (15 ECTS)
M30103 Mètodes d’investigació (15 ECTS) - Profs. Sílvia Coll-Vinent i Joan Garcia del Muro

Art i Literatura (15 ECTS)
M30107 Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - Prof. Jaume Aymar
M30111 Grans literats i corrents literàries  (5 ECTS) - Prof. Armando J. Pego
M30112 Clàssics de l’Humanisme cristià (5 ECTS) - Prof. Sílvia Coll-Vinent

Treball final de recerca (15 ECTS)
M30110 Treball final de recerca (15 ECTS)

Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
*M30104               La qüestió metafísica (5 ECTS) - Prof. Joan Martínez Porcell
*M30105               Veritat i raó (5 ECTS) - Prof. Joan Albert Vicens
*M30106               Bé i ciutat: “Qüestions fonamentals”(5 ECTS) - Prof. Carles Llinàs

*És obligatori, escollir una assignatura del mòdul Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
*L’obtenció d’aquest Màster dóna accés al Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència