Canal de comunicació

Ranking CYD
09 maig

La URL, al top 10 d’universitats amb un major rendiment de l’Estat, segons el Ranking CYD


Les institucions de la URL se situen entre les 10 primeres en tots els rànquings d’àmbits on han participat. Destaca, especialment, la 2a posició a nivell estatal de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL.
Dimecres, 9 de maig de 2018. 
La Universitat Ramon Llull (URL) es posiciona com la 10a universitat amb un major rendiment de l’Estat espanyol segons el Ranking CYD, i la primera universitat privada catalana.
El rànquing, que promou la Fundación CYD i que enguany arriba a la seva cinquena edició, ha comptat amb la participació de 73 centres d’educació superior (el 87% del sistema universitari espanyol).
Per elaborar el rànquing, s’han avaluat les universitats en base a 34 indicadors agrupats en 5 dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional. La URL ha aconseguit 18 indicadors en rendiment alt, 9 en rendiment mitjà i 7 en rendiment baix.
Seguint la tendència positiva dels darrers anys en el rànquing, la URL ha millorat en 2 indicadors respecte a l’edició anterior, de manera que passa de tenir-ne 16 en rendiment alt a aconseguir-ne 18. Els dos indicadors que enguany experimenten aquesta millora són “publicacions altament citades” i “ingressos per llicències”.
Així mateix, la dimensió d’orientació internacional és on la URL destaca novament pels resultats aconseguits –5 dels 7 indicadors avaluats aconsegueixen rendiment alt– i se situa entre les universitats capdavanteres de l’Estat. En la dimensió d’ensenyament i aprenentatge, la Universitat ha millorat en un indicador, així com en les dimensions de recerca i transferència de coneixement. En desenvolupament regional, aconsegueix els mateixos resultats que en l’edició anterior.
Les institucions de la URL destaquen en els rànquings per àmbits de coneixement
A banda del rànquing institucional que avalua les universitats en la seva globalitat, el Ranking CYD també presenta rànquings per àmbits de coneixement, que permeten identificar els resultats de les universitats en les diferents branques de coneixement en què oferta titulacions. En aquesta edició, s’han avaluat 3 dels àmbits de la URL: Treball Social, Ciències Polítiques i Psicologia.
En el cas del rànquing de Psicologiala Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL obté resultats molt destacables en els indicadors de “tesis doctorals”, “publicacions altament citades” (en recerca), “fons privats” (transferència de coneixement), i “publicacions internacionals” (orientació internacional). Aquests resultats li permeten posicionar-se com la 8a del sistema universitari espanyol.
Pel que fa a l’àmbit de Treball Socialla Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL ocupa el top 10 d’universitats estatals. La Facultat destaca especialment en els resultats de “fons externs d’investigació (liquidats)”, “fons externs d’investigació (captats)” (de la dimensió de recerca), “fons privats” (en transferència de coneixement), i “fons d’investigació regionals” (en desenvolupament regional) de manera molt notable respecte a les altres universitats.
Finalment, en l’àmbit de Ciències Polítiquesla Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL ha aconseguit excel·lents resultats en situar 12 indicadors en rendiment alt, fet que la posiciona com la 2a de l’Estat en aquest àmbit. Igualment com en Treball Social, en l’àmbit de Ciències Polítiques també s’obtenen resultats molt per sobre de la mitjana en “fonts externs d’investigació (liquidats)” i “fons externs d’investigació (captats)”. D’altra banda, la Facultat també destaca en els indicadors d’orientació internacional “assignatures obligatòries en idioma estranger (GRAU)” i “estudiants internacionals (GRAU)”.

Més informació:
Mireia Córcoles
Responsable de Rànquings URL
Tel. 936 022 208
mcorcoles@rectorat.url.edu