Canal de comunicació

Jornada de Portes Obertes
24 abril

JORNADA DE PORTES OBERTES 8 de maig a les 18.30 h.


Benvolgut/da;
La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d’estudis filosòfics i humanístics. A més del Grau en Filosofia; el Grau en Filosofia, Política i Economia; el Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Doctorat en Filosofia (humanisme i transcendència), la Facultat ofereix cursos d’alt nivell universitari.

Ens plau convidar-vos a la jornada de portes obertes que tindrà lloc a la mateixa Facultat de Filosofia el dia 8 de maig de 2019 a les 18.30 h. a la Sala Sant Jordi c/. Diputació, 231, Barcelona.
Pots formalitzar la teva INSCRIPCIÓ a la JORNADA DE PORTES OBERTES, en aquest link https://www.filosofia.url.edu/secretaria/matriculacions tens informació dels nostres estudis i al final trobaràs imprès per fer inscripció a la Jornada del dia 8 de maig.

GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA que impartim a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

Aquest Grau, impartit conjuntament per tres Universitats -la Pontifícia Comillas, la de Deusto i la Ramon Llull- ofereix tres perspectives d’interpretació de la realitat que es complementen i s’enriqueixen. Cal però anar als orígens: Filosofia és amor a la saviesa i l’amor requereix temps i maduresa per trobar fonaments sòlids i ser capaços de fer síntesis personals. Política és l’art de governar rectament la polis, un govern que -segons la mentalitat grega- fou primàriament patrimoni dels filòsofs. Economia és etimològicament l’art d’administrar la casa, de cercar recursos, d’aprendre a distribuir-los amb equitat i això també comporta saviesa i dots de govern. El fet que tres universitats de tres comunitats autònomes diferents, en l’actual context polític i social, organitzin conjuntament en el si d’un Campus d’Excel·lència un Grau d’aquestes característiques és un fet molt significatiu: s’obren nous horitzons professionals a aquells estudiants que vulguin exercir la ciència política o econòmica amb un sòlid fonament antropològic i ètic, sempre obert al transcendent i amb una voluntat inequívoca d’ajudar els col·lectius més vulnerables de la societat. 

Aquest seria el perfil professional i inserció laboral d’aquest grau: Assessor i consultor sociopolític. Analista sociopolític. Gestor d’organitzacions públiques i privades. Política. Periodisme. Indústria. Educació. Direcció d’empreses. Consultoria i relacions públiques. Serveis diplomàtics. Governs autonòmics i locals. Organismes internacionals.

GRAU EN FILOSOFIA que impartim a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

La filosofia permet obrir la intel·ligència i el cor de les persones a les grans qüestions que han afectat i afecten l’home que es pregunta sobre el sentit i el fonament de l’existència. La Filosofia exigeix un diàleg amb els grans corrents de pensament que configuren la vida i les cultures de la nostra societat. La Filosofia fomenta el coneixement dels pensadors més importants de la història i la seva reflexió, per trobar, amb la raó humana els criteris que condueixen la persona a viure com a veritable persona.

Aquest seria el perfil professional i inserció laboral d’aquest grau: L’ensenyament i la pedagogia. El món editorial. L’antropologia. La sociologia. La recerca filosòfica. Docència, en especial l’ensenyament secundari i universitari. Empreses editorials. Periodisme cultural. Gestió i orientació d’empreses i institucions culturals. Investigació i recerca en el camp de la filosofia i les humanitats. Educació formal. Formació permanent. Serveis de relacions humanes: assessoria personal, relacions públiques, etc.


MÀSTER EN RECERCA EN FILOSOFIA I ESTUDIS HUMANÍSTICS:

L’objectiu del Màster és proporcional una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va dirigit als llicenciats i graduats en filosofia i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, art i literatura, el titulats en altres branques de coneixement diferent a Arts i Humanitats podran accedir a aquet màster amb l’exigència d’uns complements de formació cursats a la Facultat, i adquirir una competència en la investigació humanística. Aquest màster dona accés al doctorat. 

Diputació, 231
08007 Barcelona
T. 934 534 338 Fax. 934 530 957
facultat@filosofia.url.edu
www.filosofia.url.edu