Canal de comunicació

Ignasi Fuster
08 abril

Ignasi Fuster Camp, nou vicedegà de la Facultat de Filosofia de Catalunya


El professor Ignasi X. Fuster Camp ha estat nomenat vicedegà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, en substitució del Dr. Carles Llinàs (nomenat degà 27/03/2019). El Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l'ASP ha nomenat vicedegà de la Facultat de Filosofia de Catalunya al Dr. Ignasi X. Fuster Camp.

El Dr. Ignasi X. Fuster, va néixer a Barcelona el 3 de desembre de 1970. Inicià els seus estudis de Teologia a la Universitat de Navarra, que va concloure a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va obtenir la Llicència eclesiàstica en Filosofia (1999) amb el treball “El concepto de mal en ‘El concepto de la angustia’ de Sören Kierkegaaard”. Llicenciat en Filosofia (1998) i Doctor en Filosofia (2003) per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Actualment és professor extraordinari de la Facultat de Filosofia de Catalunya i Professor associat de la Universitat Ramon Llull. És professor d’Antropologia Filosòfica i de Qüestions aprofundides d’Antropologia Filosòfica a la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) i (ASP). És autor de diverses obres en l’àmbit de l’antropologia i la metafísica: Sufrimiento humano: verdad y sentido. Una aproximación filosófica según el espíritu tomasiano (2005); Persona y libertad. La posibilidad de una antropología metafísica (2010); Persona, naturaleza y cultura. Una antropología de la pasividad (2012); El comenzar y el destinarse de la persona humana. La cuestión de Dios después de Auschwitz (2013); El gran engaño. Una reflexión sobre el sentido de la historia (2015); Meditación sobre el hombre. Una propuesta de Synthesis antropológica (2018).