Canal de comunicació

Grau en Filosofia, política i Economía
28 maig

Grau en Filosofia, Política i Economia (Grau conjunt Universitat Comillas, Deusto i Ramon LLull)


El Grau en Filosofia, Política i Economía (240 ECTS), aprovat per l’ANECA el 11 de desembre de 2017 s’implementarà conjuntament a partir del curs 2018-2019 per la Universidad Pontificia Comillas (UPCO), per la Universidad de Deusto (UD) i per la Universitat Ramon Llull (URL). Projecte Aristos Campus Mundus que tenen signat la Universitat Pontificia Comillas, la Universitat de Deusto i la Universitat Ramon Llull.

 Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia.

El grau en Filosofia, Política i Economia és fruit del treball col·laboratiu i coordinat de les Universitats Comillas, Deusto i Ramon LLull, convençudes de què la resposta als desafiaments del món globalitzat i interconnexionat en què vivim requereix, cada vegada més, propostes innovadores, valentes i ben fonamentades.
Comillas, Deusto i Ramon Llull uneixen així els seus recursos, la seva àmplia experiència i reconeguda qualitat acadèmica i investigadora per oferir aquest grau, nou en el panorama universitari espanyol, però de gran tradició en el món anglosaxó. Un grau que pretén respondre a les noves demandes dels estudiants, de la societat, de les organitzacions de caire divers i també del cada vegada més complex i variable àmbit professional. Un grau, a més, que incorpora les tecnologies de la comunicació como a part essencial de la formació dels estudiants, donant importància alhora a l’acompanyament personalitzat i al seguiment diari per part del professorat, senya d’identitat de les nostres universitats.

El Grau en Filosofia, Política i Economia ofereix una formació bàsica en les tres disciplines i inclou aproximacions de continguts complementaris de l’àmbit del Dret, la Sociologia i les Relacions Internacionals. Aquesta formació interdisciplinària afavoreix la presa de decisions i l’exercici de la responsabilitat implicat en el procés o ajuda a prendre clara consciència que les persones i la defensa de la seva dignitat són i han de ser la veritable finalitat de tot l’entramat sociopolític i econòmic i, en definitiva, permet articular propostes des d’una visió que no podria assolir-se amb la participació d’una sola disciplina o d’un nombre reduït d’elles.

Si t'agrada estar al corrent del que succeeix en la societat en relació amb la política i l'economia i tendeixes a reflexionar i aprofundir sobre això, aquest és un grau orientat a persones que volen desenvolupar el seu pensament crític, que els motiven les discussions, senten curiositat per aprendre, tenen inquietuds i es fan preguntes.
El grau et forma com a consultor social, analista o investigador en l'àmbit de les ciències socials i humanes.
És una titulació molt arrelada i reeixida en el sistema educatiu anglosaxó des de principis del S. XX i innovadora en el panorama nacional. En el context internacional és habitual que líders de la política, el pensament i els mitjans de comunicació hagin estudiat aquesta titulació en universitats com Oxford, Durhan o Yale; és el cas de David Cameron, Benazir Bhutto, o el pensador Isaiah Berlin.