Canal de comunicació

Beat Ramon Llull
05 desembre

Festivitat del Beat Ramon Llull patró de la Universitat


El dimecres 5 de novembre va tenir lloc  a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull la Festivitat del Beat Ramon Llull.

L’acte ha començat amb les paraules del rector de la Universitat Ramon Llull, el Dr. Josep M. Garrell. Després ha pres la paraula el degà de la Facultat de Filosofia, el Dr. Jaume Aymar que assegurava que “els textos del beat segueixen sent un exemple per a la societat actual”.

Ramon Llull sadollat per les fonts àrabs. Aquest és el títol de la ponència del professor de la UAB, el Dr. Óscar de la Cruz. El professor ha estat l’encarregat d’explicar totes les referències directes que contenen els textos de Llull. Finalment el professor de la Facultat de Filosofia, el Dr. Armando J. Pego ha presentat les publicacions de la Facultat del darrer any.

Les fonts àrabs van ser una gran font de saviesa pel beat Ramon Llull, del qual es celebra la seva festivitat cada 27 de novembre. Enguany s’ha enfocat la vida acadèmica del beat en les seves influències islàmiques. Un fet que en l’època de Llull no estava ben vist. Pels cristians els islamistes eren infidels que professaven una religió mig veritable però per Llull aquesta mitja veritat podia produir la conversió del poble àrab cap al cristianisme i desemmascarar les mitges veritats que els seus escrits contenien.

 “Ramon Llull recollia les fonts directes dels textos àrabs per oferir una idea reiterada i directa” explicava Óscar de la Cruz. “No escalda les idees de l’altre davant la religió cristiana sinó que les escolta i les utilitza com a conversió a Déu”.

La veritat a mitges apareix ben a prop de la vida cristiana. En la vida de Llull ja hi havia aquesta mitja veritat provinent del món àrab. Els cristians de l’època no s’interessaven, ja que consideraven a aquells documents evangelis falsos. Ramon Llull en canvi es va interessar de manera demostrativa en aquestes mitges falsedats per esbrinar que hi podia descobrir dins d’elles.

“L’Islam es considerava una religió mig veritable perquè era el resultat d’una certa experiència històrica” explicava de la Cruz. El beat Ramon Llull havia escrit ell mateix en àrab i també havia traduït els textos en català i llatí. “Un home capaç d’escriure sobre les tradicions islàmiques”.

“Ramon Llull sabia tolerar la diversitat” finalitzava Óscar de la Cruz. “Entenia les diferències entre l’islam i el cristianisme. Omplia el seu got amb aigua de les arts islàmiques per conèixer la diversitat i inserir-la en el coneixement cristià”. Així ha conclòs la seva ponència el professor.

La part central de l'acte ha estat la ponència del Dr. Óscar de la Cruz (Universitat Autònoma de Barcelona) titulada "Ramon Llull sadollat per les fonts àrabs". La seva intervenció ha ofert un repàs de les citacions i de l'ús de textos àrabs que es troben a les obres de Ramon Llull, i ha definit la seva percepció de l'islam en un marc històric en el qual, bàsicament, l'islam era entès com un compost de doctrines de diversa naturalesa, entre les quals el cristianisme identificava algunes d'elles com a pròpies. En el repàs que el Dr. De la Cruz ha fet sobre les citacions directes de l'Alcorà que es troben a les obres lul·lianes, ha mostrat que Llull –en contrast amb la majoria d'autors medievals– les analitzava racionalment, sent capaç de remarcar les parts coincidents amb el cristianisme. El punt de vista de Ramon Llull, doncs, permetia oferir una aproximació a l'islam obert a un diàleg que partia dels punts en comú entre ambdues religions. En la seva intervenció, el ponent ha proposat una nova localització, dintre de l'Ars mystica, de la cita de l'aleia de l'Alcorà 24:35, pertanyent a la sura de la Llum. En aquesta nova identificació ha comprovat que es mantenen les característiques generals que Llull ha demostrat tenir respecte a la resta de citacions identificades anteriorment per la bibliografia i també respecte a la seva mentalitat d'aproximació a l'islam.

El rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell durant el final de l’acte en honor al beat “Actualment no es valora prou el llegat dels clàssics com és Ramon Llull”, “Només arribarem més lluny si ens pugem a les espatlles dels que ens han precedit, si no comencem de zero i mai avancem”. Finalment Garrell sentenciava que “necessitem referents acadèmics com Ramon Llull per avançar”.