Canal de comunicació

Expert títol
19 desembre

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia. Títol propi de la Universitat Ramon Llu


Inici del curs 5 de febrer de 2019. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull organitza un títol propi d'Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia. El títol s'organitza en tres mòduls i un treball final pràctic, consistent en el seguiment d'un cas hospitalari. Els mòduls consten de classes teòriques sobre aspectes específics d'ètica, bioètica, antropologia, diversitat religiosa, diversitat cultural, sociologia i sobre aspectes de pastoral hospitalària i de la gestió del dol. Crèdits totals del títol 20 ECTS.

Mòduls:
Ètica i bioètica (5 ECTS)
Antropologia i diverses religions i cultures (5 ECTS)
Sociologia, acompanyament pastoral hospitalari i gestió del dol (5 ECTS)
Treball final pràctic (5 ECTS)

Aquest curs pretén capacitar al públic en general, i als Agents de Pastoral de la Salut en particular, per a desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosòfica, humanista i teológica, a més de proporcionar les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l'acció pastoral d'acompanyament en el procés de malaltia.

Requisits d'acces:
Estar en possessio d'una diplomatura, d'una llicenciatura o d'un grau universitari. Cursats i aprovats tots el mòduls, l'alumne obtindrà el títol d'expert universitari en acompanyament al procés de malaltia. Títol propi de la Universitat Ramon Llull.
Als alumnes sense accés universitari s'emetrà un certificat d'extensió universitària una vegada cursats i aprovats tots els mòduls.

Els alumnes que vulguin assistir com a oients d'Aula Oberta obtindràn un certificat d'assistència.

En el pdf trobareu informació detallada del curs.