Canal de comunicació

Joan Garcia del Muro
15 abril

Entrevista al Dr. Joan Garcia del Muro


La Política i l'economia s'han d'exercir des d'unes conviccions ètiques i uns principis. 
El nou grau en Filosofia, Política i Economia a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull. El Dr. Joan Garcia del Muro respon a les preguntes següents en l'entrevista que trobareu a continuació en document adjunt.
Ciències Polítiques i Ciències Econòmiques es poden lligar amb la Filosofia?.
Imagini's que un d'aquests estudiants que cursaran el grau en Filosofia, Política i Economia a la Universitat Ramon Llull tindrà, un cop sigui adult, alguna responsabilitat política o organitzativa. A què li agradaria que hagués contribuït aquesta formació?.
Costa trobar sortides professionals per a la Filosofia, execeptuant la docència. El grau FIPE pot trencar amb aquest imaginari?.
Vostè alerta contra les visions reductivistes i simplistes. El fet de tractar-se d'un grau que combina disciplines diferents pot ajudar a tenir una visió més integral dels fets?.
Vostè no està gaire d'acord amb el concepte "xoc de civilitzacions". Per què?