Canal de comunicació

URL Col·legi d'adovcats
09 octubre

Els rectors de les universitats catalanes acorden donar suport a la iniciativa del Col•legi de l’Advocacia de Barcelona


Dijous, 5 d’octubre de 2017. Aquest matí s’han reunit els rectors de les universitats catalanes i han acordat el següent:
"Totes les universitats catalanes donem suport a la iniciativa de creació d’una comissió independent de mediació, diàleg i conciliació promoguda pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres entitats de la societat civil".
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Ramon Llull
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Abat Oliba CEU

Els rectors de totes les universitats catalanes han acordat donar suport a la iniciativa de creació d’una comissió independent de mediació, diàleg i conciliació promoguda pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres entitats de la societat civil.
La intenció de la comissió és segons la declaració oficial "garantir el manteniment d’un sistema de convivència i organització política, econòmica i social basats en la pau, el respecte, la tolerància, els drets i llibertats de tota la ciutadania". 
A continuació es reprodueix el manifest signat per les universitats catalanes: 

Per la creació d’una Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació
Catalunya s’estructura des de sempre en una societat civil plural, reivindicativa i pacífica, en la que les diverses institucions, entitats i col·lectius han tingut i tenen una presència vertebradora de la seva personalitat.
Des del convenciment que qualsevol decisió del futur de Catalunya ha d’estar i passar per una solució pacífica i consensuada, les entitats i col·lectius sota signants manifesten la seva voluntat d’oferir ponts de diàleg i entesa que facin possible assolir una solució a la situació política actual de Catalunya.
A tal efecte, consideren necessari proposar un acord de resolució del conflicte que permeti el cessament de l’actual clima de tensió i que garanteixi el manteniment d’un sistema de convivència i organització política, econòmica i social basats en la pau, el respecte, la tolerància, els drets i llibertats de tota la ciutadania
Per aquestes raons instem al Govern de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol, així com a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats que acceptin una mediació o conciliació que condueixi a:
• “El restabliment del funcionament ordinari de les institucions d’autogovern de Catalunya, descartant per totes les parts, cap decisió immediata sobre el model polític organitzatiu.
• Crear una atmosfera per aconseguir la normal convivència amb el restabliment de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya a la situació anterior a les actuacions desplegades com a conseqüència de la convocatòria del 1-O.
• El sotmetiment voluntari de les parts a un procés de resolució que es desplegui mitjançant una comissió independent de mediació, diàleg i conciliació.
Les parts assoleixen els anteriors acords de forma lliure i voluntària, amb plena capacitat jurídica i es comprometen a la seva execució de forma immediata.”