Canal de comunicació

Curs d'estiu 2019 Barcelona&London
27 maig

Curs d'Estiu 2019. Història de dues ciutats: Barcelona&London


Del 1 al 4 de juliol de 2019 de 16.30 a 19.30 h.

Codi del Curs: 2019FFCURL  Inscripció:    https://www.filosofia.url.edu/formulari-dinscripci%C3%B3       
Els bulevards barcelonins tenen ressons parisencs, però la forma de pensar l’arquitectura dels artífexs del modernisme català i les innovacions tècniques tingueren més a veure amb les propostes dels historicistes britànics i amb el moviment Arts and Crafts que no pas amb l’Art Nouveau. Mentre Barcelona començava a escampar-se per l’Eixample, l’esperit emprenedor de la burgesia industrial i financera de l’antiga Ciutat Comtal s’emmirallava en la vitalitat imparable de la metròpoli de l’Imperi Britànic, i aquesta nova elit prenia nota del model de repartiment del poder dissenyat a la City. Trenta-set anys després de la Gran Exposició de Londres, Barcelona estava llesta per a presentar-se al món... com el Londres de la Mediterrània?
Àmbit de coneixement: interdisciplinar (història, història de l’art, simbologia, literatura, filosofia, antropologia...)

Programa:
Presentació del curs. Londres i Barcelona (Jesús Oliver-Bonjoch); El substrat anglòfil català dins la revolució industrial (Enric Puig)
Gaudí, Güell, Verdaguer i la “ciutat jardí” (Jaume Aymar i Javier Muriel); Londres-Barcelona, 1851-1929: jardins de la modernitat (Marià Hispano)
Manuel Trens, l’intel·lectual anglòfil (Sílvia Coll-Vinent); Visita: Religió i ciència a l’edifici historicista del Seminari Conciliar (Mònica Santín)
Ruta: Ressons britànics a l’Eixample (Jaume Aymar, Javier Muriel i Jesús Oliver-Bonjoch)

Idioma: català/castellà
Lloc de realització: Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) Carrer Diputació 231. Barcelona. Excepte el 4 de juliol, dedicada a l’itinerari per l’Eixample.
Dies: de l’1 al 4 de juliol de 2019
Horari del curs: de 16.30 h. a 19.30 h.
Modalitat: presencial
Crèdits: 1 ECTS
Hores: 25 (12 teòriques + 13 treball personal)
Certificat d’assistència* i Certificat d’aprofitament*
*
El certificat d’assistència es lliurarà a tothom que assisteixi al curs i ho sol·liciti.
* El certificat d’aprofitament es lliurarà a tothom que assisteixi i presenti treball escrit del curs.
Curs obert a tothom
Codi del curs:  2019FFCURL
Preu del curs
: 145 euros
Descomptes: 10% per a estudiants URL i matriculats abans del 28 de juny.
Matrícula:     Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL)
                        Carrer Diputació 231. 08007 Barcelona   Telf. 93 453 43 38

Dates de matrícula: de l’1 de juny a l’1 de juliol de 2019
Horari de matrícula: de dilluns a divendres, d’11 a 13 h. i de dilluns a dimecres, de 17 a 19 h.
Contacte: Gemma Galduf
Mail: facultat@filosofia.url.edu
Webs: universitatestiu.url.edu i www.filosofia.url.edu