Canal de comunicació

foto carles llinas
25 març

Carles Llinàs Puente, nou degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya


El Cardenal Joan Josep Omella Omella, Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l'ASP, ha nomenat degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya al Dr. Carles Llinàs Puente. Atesa la designació del Sr. Cardenal, el Rector Magnífic de la Universitat Ramon Llull, Dr. Josep M. Garrell i Guiu, nomena al Dr. Carles Llinàs  Puente, Degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
El Dr. Carles Llinàs Puente nascut a Barcelona l'1 de maig de 1963, es va llicenciar en Filosofia a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1987. En aquesta mateixa Universitat va defensar la seva tesi doctoral en Filosofia l’any 1995, sobre la teoria del coneixement i l’angelologia de Ramon Llull, tesi que l’abril de l’any 1996 va rebre el premi Joaquim Carreras i Artau de l'Institut d'Estudis Catalans. Des del curs 1992/93 és professor a la Facultat de Filosofia de Catalunya, de la qual n’ha estat el Vicedegà durant gairebé 15 anys en diversos períodes. També ha format part de diverses comissions i òrgans de la URL, així com ha impartit cursos puntualment en d’altres centres de la URL.  És professor extraordinari de la Facultat de Filosofia de Catalunya des de l’any 2009 i Catedràtic de la URL des del 2010. Està en possessió de diverses acreditacions i trams de recerca d’AQU Catalunya. La seva docència i la seva tasca investigadora han estat molt diverses, concentrant-se darrerament sobretot en les dimensions lògiques, metafísiques, epistemològiques, teològiques i polítiques de diversos pensadors dels segles XIX i XX. Ha publicat un bon grapat d’articles tant en revistes científiques com divulgatives. En forma de llibre de la seva exclusiva autoria han aparegut: Ars Angelica. La gnoseologia de Ramon Llull (2000), Què és la Lògica? Sobre l’U auràtic o, també, Sobre evidència, objectivitat i ciència primera (2004) i Escatologia i modernitat. El pensament d'Odo Marquard (2014), llibre prèviament guardonat amb el Premi Joan Maragall del 2012.