Canal de comunicació

Aristos Campus Mundus
14 desembre

ACM 2015. Campus d'Excel·lència Internacional


El projecte Aristos Campus Mundus obté
el segell definitiu de Campus d'Excel.lència
Internacional amb la màxima qualificació

logo-CEI-ACM

El Ministeri acaba de publicar la resolució sobre l'avaluació final dels
projectes de Campus d'Excel·lència Internacional

Dimecres, 14 de desembre de 2016. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) acaba de fer pública la resolució sobre l'avaluació
final dels projectes de Campus d'Excel.lència Internacional (CEI) seleccionats el 2011 del programa CEI en base als informes que ha elaborat la
Comissió Internacional. En aquesta resolució el projecte de Campus d'Excel.lència Internacional Aristos Campus Mundus (ACM), promogut per
les universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull, en agregació estratègica amb les universitats nordamericanes de Georgetown, Fordham i
Boston College, obté el segell definitiu de Campus d'Excel.lència Internacional amb la màxima qualificació (A).

La Comissió Internacional avaluadora ha proposat al Ministeri la confirmació definitiva de la qualificació de Campus d'Excel·lència Regional Europeu (CEIR)
al projecte ACM i li ha atorgat la màxima qualificació (A) valorant molt positivament el nivell de col·laboració entre el grup d'universitats, tant per la seva oferta
formativa conjunta, metodologia compartida d'ensenyament-aprenentatge, la focalització de la recerca, l'enfocament a la transferència i l'exercici de la
responsabilitat social. L'Informe destaca el "fort i creixent impacte del projecte, malgrat la separació geogràfica dels seus socis" i "l'èxit" en el compliment dels
bjectius proposats.

Sobre els CEI

El Programa Campus d'Excel.lència Internacional, promogut per la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, és un dels eixos
estructurals de modernització de les universitats a España enfocat a millorar la qualitat del sistema universitari mitjançant l'agregació, especialització,
diferenciació i internacionalització de les seves millors universitats, que va començar les seves convocatòries l'any 2009 en el marc de l'anomenada
"Estratègia Universitat 2015".

Sobre el CEI ACM

Aristos Campus Mundus (ACM) és un projecte impulsat per les universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull que té la qualificació
de Campus d'Excel·lència Internacional en la categoria d'àmbit regional europeu, atorgada pel Ministerio de Educación. A més,
manté un acord de cooperació estratègica amb les universitats nordamericanes de Georgetown, Boston College i Fordham.