Canal de comunicació

Saló de l'ensenyament
20 març

30 anys del Saló de l'ensenyament del 20-24 de març de 2019


SALÓ DE L'ENSENYAMENT. Setmana de la Formació i Treball

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) té una llarga tradició d'estudis filosòfics i humanístics. A més del Grau en Filosofia; el Grau en Filosofia, Política i Economia; el Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, El Doctorat en Filosofia (humanisme i transcendència); el Diploma d'especialització universitària en Gestió del Patrimoni i el Màster en Història i Patrimoni Cultural, la Facultat ofereix cursos d'alt nivell universitari per a la formació  permanent del professorat, i especialment dirigits al professorat de les àrees de Filosofia, Humanitats, Ciències socials o Llengua i Literatura.
Ens trobareu al saló de l'ensenyament en l'estand de la Universitat Ramon Llull del 20 al 24 de març de 2019 al recinte Montjuïc al pavelló 1. 

FUTURA SALÓ DELS MÀSTERS I POSTGRAUS 
Els dies 22 i 23 de març ens trobareu al saló de l'ensenyament a FUTURA.
Màster en Recerca en Filosofia i Estudis humanístics 

L’objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic. Va dirigit als llicenciats en filosofía i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, i també als titulats superiors que desitgin ampliar coneixements en les àrees de filosofia, estètica, art i literatura, i adquirir una competència en la investigació humanística. Una de les finalitats del Màster és la preparació per a l’accés al doctorat. Hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics a Catalunya, la nostra Facultat fomenta prioritàriament la recerca en la conservació i la transmissió crítica de la cultura occidental i del llegat filosòfic i humanístic europeu. El nostre Màster presenta l’especialitat de combinar la Filosofia i les Humanitats (amb una atenció especial a l’Art i la Literatura), i posa l’accent en la tradició humanísitca cristiana. A partir d’una troncalitat comuna, el Màster ofereix dos itineraris:
I. Itinerari en Filosofia
II.Itinerari en Humanitats (Art i Literatura)

Doctorat en Filosofia: Humanisme i transcendència
El programa de Doctorat en Filosofia "Humanisme i Transcendència", està organitzat segons el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. És un títol conjunt interuniversitari dissenyat en el marc del conveni existent entre la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. La coordinació general del programa recau en la Universitat Pontifícia Comillas, encara que cada Universitat serà responsable de l'aplicació del programa en el seu propi centre.
L'alumne formalitzarà la sol·licitud d'admissió i matrícula pel procediment aprovat en la seu en la qual hagi estat admès per cursar el programa. Aquesta matrícula es renovarà anualment. El títol serà expedit conjuntament pels rectors de les dues universitats participants i la seva expedició es materialitzarà en un únic document.
L'alumne podrà cursar aquesta formació amb dedicació a temps complet (3 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 2 anys més per a la presentació de la tesi doctoral) o a temps parcial (5 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 3 anys més per a la presentació de la tesi doctoral)).
Es desenvoluparan un conjunt d'activitats formatives distribuïdes al llarg dels cursos en funció del seu Document d'Activitats Personalitzat consensuat amb el seu tutor i director l'objectiu últim és la realització de la tesi doctoral.