Accés

 

Podran accedir al títol propi d'expert els diplomats, llicenciats o graduats. Una vegada cursats i aprovats tots el mòduls, l'alumne obindrà el títol d'expert universitari en acompanyament al procés de malatia. Títol propi de la Universitat Ramon Llull.
Als alumnes sense titulació universitaria, s'emetrà certificat d'extensió universitària una vegada cursats i aprovats tots els mòduls.

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya