Accés

Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  4. Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys. 
  5. Haver superat la prova d'accés per a majors de 40 anys.
  6. Haver superat la prova d'accés per a majors de 45 anys.
  7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya

Sessions informatives:

Realitzades: 25 de febrer 19h. Mira el vídeo
Properes sessions: Abril 2021