Pagament de matrícula

L’alumne, en el moment de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia, podrà decidir fer el pagament sencer o fraccionat en dues vegades, primer pagament ½ del total de la matrícula en el mes de setembre (inici de curs) i segon pagament la resta de matrícula en el mes de desembre.

Ingrés al compte corrent de la Facultat de Filosofia de Catalunya indicant el nom de l’alumne. Cal fer arribar el comprovant del pagament a la secretaria de la Facultat o enviar un e-mail a facultat@filosofia.url.edu notificant l’ingrés al compte.

Banc: CaixaBank (La Caixa)
IBAN: ES87 2100 0900 94 0210012314