Fora de col·leccions

Lectures gregues

AntoniBosch-Veciana
Breu: 
En aquest llibre hi ha aplegades les comunicacions presentades pel seu autor en els Col·loquis de Vic durant el període 1997-2011. Totes elles fan referències a la cultura grega i aborden temàtiques com la llei, la història, la política, la poesia, la natura, la salut, la identitat, l'economia, la memòria, la bellesa, Europa, i la imatge. Tots els temes que els Col·loquis de Vic han proposat a debat durant aquests anys hagin pogut ser abordats des d’algun aspecte o altre de la cultura grega. Sens dubte, els grans temes filosòfics travessen els espais i els temps, tot deixant-hi petja. L’estreta relació que hi ha entre la cultura grega i nosaltres (malgrat les enormes diferències) fa que apareguin les ressonàncies dels grans problemes que ambdues cultures plantegen, així com la seva fecundació mútua.
image

"Qui no es té a si mateix és molt pobre"

Ramon Llull