Presentació

El Grau en Filosofia, Política i Economía (240 ECTS), aprovat per l’ANECA el 3 de maig de 2016, s’implementarà conjuntament a partir del curs 2016-2017 per la Universidad Pontificia Comillas i per la Universidad de Deusto.  Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial i on-line. El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia.

Tant aviat com sigui possible administrativament, és la voluntat de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull incorporar-se com a centre participant en la impartició conjunta d’aquest Grau, el qual és una aposta estratègica del projecte Aristos Campus Mundus que tenen signat la Universidad Pontificia Comilla, la Universidad de Deusto i la Universitat Ramon Llull .

La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull mantindrà, en principi i fins a la seva incorporació plena, una col·laboració docent en aquest Grau només en la modalitat on-line, amb tres assignatures repartides respectivament al llarg dels tres primer cursos: Història de la Filosofia Medieval (a partir del curs 2016-2017), Filosofia Moral (a partir del curs2017-2018) i Corrents de Filosofia Contemporània (a partir del curs 2018-2019).

Més informació d’aquest nou Grau en les webs de UPCO i UD:

  1. http://editoreswebd.upcomillas.es/es/grados/grado-en-filosofia-politica-y-economia-online-interuniversitario-comillas-y-deusto;
  2. http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/filosofia-politica-y-economia/programa