Sortides professionals

Les principals sortides professionals d'un màster d'aquest tipus són la recerca universitària i la docència, tant a nivell universitari com d'educació secundària. També cal considerar l'interès que puguin tenir empreses, institucions o fundacions de diversos àmbits (culturals, educatives, de serveis socials, gestió del patrimonil cultural, relacions internacionals, etc.) en professionals altament qualificats, d'àmplia formació i de madura cultura humanística. 

Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació