Recursos

1. Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Barcelona, també biblioteca oficial de la Facultat de Filosofia de Catalunya, inclosa en la xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon LLull.  L'estudiant i podrà consultar bibliografia filosòfica i humanística, obres digitalitzades i un important paquet de revistes on line de filosofia, teologia i humanitats.
 
2. Biblioteca d'enllaços de recursos filosòfics i humanístics a la web. Ofereix l'accés a pàgines web de referència en el camp de la filosofia i els estudis humanístics, així com publicacions on line, bases de dades, etc.
 
3. Sol·licitud de recursos bibliogràfics. L'alumnat del màster pot suggerir a la BEPB l'adquisició de material bibliografic del seu interès fent constar la seva condició d'estudiant del màster de recerca.
 
4. Servei de prèstec interbibliotecari. Permet accedir a altres recursos bibliogràfics i documentals d'altres biblioteques.

5. En la web del màster (Continguts), l'alumnat pot accedir a materials (apunts, articles, programacions, etc.) que el professorat posa a la seva disposició en les diferents assignatures.
 
6. La Facultat de Filosofia  de Catalunya ha editat amb la Facultat de Teologia de Catalunya el Llibre d'estil per a la redacció d'escrits de teologia i filosofia que ofereix orientacions i normes per a la redacció de treballs d'investigació en els dos centres. L'alumnat en pot consultar la normativa bàsica via web.
 
7. L'alumnat del màster disposa de connexió wifi gratuïta en el recinte de la Facultat i la Biblioteca i d'una sala d'ordinadors també amb connexió a internet.
 
 
BEQUES i AJUTS
 
L'alumnat de màster pot accedir a les beques i ajuts següents.
 
1. Ajut per la matriculació atorgat eventualment per la Facultat de Filosofia a aquells alumnes que en justifiquin la demanda per raons personals objectives.
 
2. Beques del Programa de Suport a Grups de Recerca de la Universitat Ramon Llull. Consisteixen en un contractació de mitja jornada durant 6 mesos per realitzar tasques de suport a les activitats del Grup de Recerca "Filosofia i cultura", de la Facultat de Filosofia de la URL. Hi poden accedir alumnes amb un currículum acadèmic excel·lent amb l'aprovació de la comissió acadèmica de la Facultat. 
 
3. Beques doctorals. Són beques-salari atorgades per la Generalitat de Catalunya (FI) o el Ministerio de Educación (FPU) durant un període de 3 anys, i orientades a la realització de la tesi doctoral. Les poden sol·licitar alumnes amb un currículum acadèmic excel·lent,  vinculats a un grup de recerca i amb l'aprovació de la comissió acadèmica de la Facultat.