Sortides profesionals

Els graduats en filosofia s'orienten normalment cap a les activitats professionals següents:

  • Docència,  en especial  l'ensenyament secundari i universitari.
  • Empreses editorials.
  • Periodisme cultural.
  • Gestió i orientació d'empreses i institucions culturals.
  • Investigació i recerca en el camp de la filosofia i les humanitats.
  • Educació no formal. Formació permanent. 
  • Serveis de relacions humanes: assessoria personal, relacions públiques, etc.