Presentació

El Grau en Filosofia, Política i Economía (240 ECTS), aprovat per l’ANECA el 11 de desembrer de 2017 s’implementarà conjuntament a partir del curs 2017-2018 per la Universidad Pontificia Comillas (UPCO), per la Universidad de Deusto (UD) i per la Universitat Ramon Llull (URL). Projecte Aristos Campus Mundus que tenen signat la Universitat Pontificia de Comillas, la Universitat de Deusto i la Universitat Ramon Llull.

 Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia.

Més informació d’aquest nou Grau en les webs de UPCO i UD:

  1. http://editoreswebd.upcomillas.es/es/grados/grado-en-filosofia-politica-y-economia-online-interuniversitario-comillas-y-deusto
  2. http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/filosofia-politica-y-economia/programa
Background Image

Oberta la matrícula del segon semestre del curs 2017-2018

del 10 de desembre de 2017 al 9 de febrer de 2018

Més informació