Presentació i objectius

Aquest programa de doctorat està organitzat segons el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. És un títol conjunt interuniversitari dissenyat en el marc del conveni existent entre la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ambdues institucions hi participen en igualtat de condicions, drets i obligacions. La coordinació general del programa recau en la Universitat Pontifícia Comillas, encara que cada Universitat serà responsable de l'aplicació del programa en el seu propi centre.

El programa s'impartirà de forma simultània en cadascuna de les dues seus de les institucions que signen l'acord de col·laboració. L'alumne formalitzarà la sol·licitud d'admissió i matrícula pel procediment aprovat en la seu en la qual hagi estat admès per cursar el programa. Aquesta matrícula es renovarà anualment. El títol serà expedit conjuntament pels rectors de les dues universitats participants i la seva expedició es materialitzarà en un únic document.

Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació