Estructura

El Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència està dissenyat segons el RD 99/2011 de 28 de gener que regula l'estructura dels estudis oficials de doctorat.
L'alumne podrà cursar aquesta formació amb dedicació a temps complet (3 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 2 anys més per a la presentació de la tesi doctortal) o a temps parcial (5 anys, amb possibilitat d'obtenir una pròrroga de fins a 3 anys més per a la presentació de la tesi doctortal)).
Es desenvoluparan un conjunt d'activitats formatives distribuïdes al llarg dels cursos en funció del seu Document d'Activitats Personalitzat consensuat amb el seu tutor i director l'objectiu últim és la realització de la tesi doctoral.


DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA D'ACTIVITATS FORMATIVES PER CURS PER ALUMNES A TEMPS COMPLET

Primer curs:

 • Complements de Formació
 • Taller de Gestió Bibliogràfica
 • Taller de Redaccií Científica
 • Seminaris Metodològics
 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Publicació de Resultats
   

Segon curs:

 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Publicació de Resultats
 • Estades en centres Internacionals d'investigació (recomanat)

Tercer curs:

 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Publicació de Resultats
 • Estades en centres Internacionals d9investigació (recomanat)
 • Redacció de la tesi doctoral

DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA D'ACTIVITATS FORMATIVES PER CURS PER ALUMNES A TEMPS PARCIAL

Priner curs:

 • Complementos de Formación
 • Taller de Gestión Bibliográfica
 • Seminarios Metodológicos
 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands

Segon curs: 

 • Taller de Redacción Científica
 • Seminarios Metodológicos
 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Publicació de Resultats
 • Estades en centres Internacionals d'investigació (recomanat)

Tercer curs:

 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Estades en centres Internacionals d'investigació (recomanat)

Quart curs:

 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Presentacions de Comunicacions a Congressos
 • Publicació de Resultats
 • Estades en centres Internacionals d'investigació (recomanat)

Cinquè curs: 

 • Seminaris d'Investigació
 • Jornades de Doctorands
 • Publicació de Resultats
 • Redacció de la tesi doctoral

Durant el primer curs l'alumne podrà realitzar, si escau, els complements de formació que la Comissió Acadèmica hagi jutjat necessaris, en el procés d'admissió del candidat, d'acord amb la seva formació prèvia en Filosofia i Investigació en Humanitats i / o Filosofia.

Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació