Presentació i objectius

L’objectiu d’aquest diploma és formar especialistes en la gestió i la difusió del patrimoni cultural eclesiàstic. La intervenció professionalitzadora en el camp de la gestió d’aquest patrimoni demana uns coneixements específics sobre la seva naturalesa, i també disposar d’uns instruments necessaris per tal d’actuar-hi, ja sigui per rendibilitzar-lo com a recurs turístic, ja sigui amb l’objectiu de gaudir- lo com a bé cultural.

En estudis veureu tota informació pertinent al Diploma d'especialització en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic

Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació