Reconeixement i adaptació d’estudis

En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l'alumne podrà demanar-ne el reconeixement.

Caldrà presentar:

  • Instància a la Comissió Acadèmica sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per   assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.
Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació