Cursos i temari

La Facultat ofereix, per al curs 2017-2018, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient. Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. La matrícula s'obre del dia 10 al 25 de juliol i del 4 de setembre al 16 d'octubre de 2017.
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària.

 

AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2017-2018
 

 

Lectures Heideggerianes (Anual) Prof.: Carles Llinàs  3 d’octubre 2017 al 5 de juny 2018 Dimarts, 18 – 19.30 (7,5 ECTS)
Concepcions de la persona humana. L’Univers filosòfic de  Soren Kierkegaard (1813-1855)  (1r. semestre) Prof.: Francesc Torralba 3 d’octubre 2017 al 16 de gener 2018  Dimarts, 17.30 - 19.30  (5 ECTS)
Art i bellesa en la història      (1r. semestre) Prof.: Jaume Aymar 3 d’octubre  2017 al 16 de gener 2018 Dimarts, 19.30 - 21.30  (5 ECTS)
Grans literats i corrents literaris. Lecciones de (in) humanidades: sobre la crítica de la cultura en George Steiner      ( 1r. semestre) Prof.: Armando Pego 4 d’octubre 2017 al 17 de gener 2018  Dimecres, 17.30 - 19.30  (5 ECTS)
Classics Humanisme: El món d'ahir de Stefan Zweig: introducció a la Narrativa europea d'entreguerres       ( 1r. semestre) Prof.: Sílvia Coll-Vinent 5 d’octubre de 2017 al 18 de gener de 2018 Dijous, de 19 – 21  (5 ECTS)
La qüestió metafísica     (2r. semestre) Prof.: Joan Martínez Porcell 6 de febrero de 2018  al 5 de junt de 2018 Dimarts, 16.30 - 18.30  (5 ECTS)
Veritat i raó.  Transhumanisme i postveritat (2n. semestre) Prof.: Joan Albert Vicens 6 de febrer 2018 al  5 de juny 2018 Dimarts, 18.30 – 20.30  (5 ECTS)
Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. Metafísica com a Metapolitica: Alguns motius i fonts del pensament heideggerià, i les seves transformacions (2n. semestre) Prof.: Carles Llinàs Puente 7 de febrer 2018 al  6 de juny 2018 Dimecres, 17.30 – 19.30  (5 ECTS)
Religió i Cultura. Món: violència i espernaça al s. XX   (2n. semestre)  Prof.: Ignasi Boada 7 de febrer de 2018 al 6 de juny 2018 Dimecres, 19.30 - 21.30  (5 ECTS)
Elements per a una regeneració política i social: la Tradició Catalana (2n. semestre) Prof.: Abel Miró 8 de febrer de 2018 al 7 de juny de 2018 Dijous, 18 - 20 (5 ECTS)
Interpretació del patrimoni, rutes culturals i patrimoni subtil (2n. semestre) Profs.: Jesús Oliver-Bonjoch i Enric Puig. Per determinar dates a partir de febrer 2018 (6 ECTS)
Arqueologia Cristiana, iconografia i simbologia religiosa

(2n. semestre) Profs.: Jaume Aymar i Robert Baró. Per determinar dates a partir de febrer 2018.
Classes impartides a l'Aula. Visites culturals guiades: Catedral, Sant Just i Pastor (4 ECTS)

Gaudí i el modernisme

(2n. semestre) Prof.: Jaume Aymar Per determinar les dates de maig 2018 (2 ECTS)

Patrimoni bibliogràfic de titularitat eclesiàstica (2n. semestre) Profs.: Sílvia Coll-Vinent, M. Dolores Diaz de Mirand i Daniel Gil  per determinar les dates de maig. Classes impartides a l'aula. Visites culturals guiades: Monestir de Montserrat, BPEB (2 ECTS)
Marc legal i gestió del patrimoni cultural eclesiàstic

(2n. semestre) Profs.: David Andrés i Imma Pallejà . Per determinar les dates a partir de febrer de 2018 (6 ECTS)

Taller de recursos d'informació  (2n. semestre) Prof.: Daniel Gil. Per determinar les dates de maig de 2018 Dimecres, 18 - 20 (1 ECTS)

 


Informació i inscripcions  Matrícula oberta del 4 de setembre al 16 d'octubre de 2017

Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.

Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
Sra. Gemma Galduf
Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00
Dijous i divendres: 11.00 a 13.00
Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel. 934534338   Fax. 934530957

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.