Cursos i temari

La Facultat ofereix, per al curs 2016-2017, una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic general, en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de Filosofia i Humanitats als quals es pot assistir com a oient. Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Filosofia. La matrícula del segon semestre s'obre del dia 19 de desembre al 20 de gener de 2017.
 
Els cursos d’Aula Oberta són reconeguts com a cursos de formació permanent del professorat de secundària.

 

AULES OBERTES DE FILOSOFIA I HUMANITATS CURS ACADÈMIC 2016-2017
 

Pensadors del s. XX (Anual) Prof.: Carles Llinàs  4 d’octubre 2016 al 2 de juny 2017 Dimarts, 18 – 19.30 (7,5 ECTS)
Concepcions de la persona humana. L’Univers filosòfic d’Edith Stein (1891-1942). Una introducció exhaustiva a la seva obra.  (1r. semestre) Prof.: Francesc Torralba 4 d’octubre 2016 al 10 de gener 2017  Dimarts, 17.30 - 19.30  (5 ECTS)
Art i bellesa en la història      (1r. semestre) Prof.: Jaume Aymar 4 d’octubre  2016 al 10 de gener 2017 Dimarts, 19.30 - 21.30  (5 ECTS)
Grans literats i corrents literaris. La dramatúrgia filosòfica de William Shakespeare: entre comèdia i tragèdia      ( 1r. semestre) Prof.: Armando Pego 5 d’octubre 2016 al 11 de gener 2017  Dimecres, 17.30 - 19.30  (5 ECTS)
Classics Humanisme: Literatura, memòria i vida a l'alba del segle XX:  Joyce, Proust, Svevo       ( 1r. semestre) Prof.: Sílvia Coll-Vinent 6 d’octubre de 2016 al 12 de gener de 2017 Dijous, de 19.30 – 21.30  (5 ECTS)
La qüestió metafísica     (2r. semestre) Prof.: Joan Martínez Porcell 7 de febrero de 2017  al 30 de maig de 2017 Dimarts, 17.30 - 19.30  (5 ECTS)
Veritat i raó.  Amor i filosofia    (2n. semestre) Prof.: Joan Albert Vicens 7 de febrer 2017 al 30 de maig 2017 Dimarts, 19.30 – 21.30  (5 ECTS)
Bé i ciutat: Qüestions fonamentals. Idea i Pólis. La re-presentació [històrica i política] de la Idea. De Reimarus i Lessing a Nietzsche  (2n. semestre) Prof.: Carles Llinàs Puente 8 de febrer 2017 al 31 de maig 2017 Dimecres, 17.30 – 19.30  (5 ECTS)
Religió i Cultura. El llenguatge del poder (revisió de grans teories polítiques)   (2n. semestre)  Prof.: Ignasi Boada 8 de febrer de 2017 al 31 de maig 2017 Dimecres, 19.30 - 21.30  (5 ECTS)
Introducció a la Filosofia de Sant Tomàs d'Aquino (2n. semestre) Prof.: Abel Miró 6 de febrer de 2017 al 29 de maig de 2017 Dilluns, 18 - 20 (5 ECTS)
Interpretació del patrimoni, rutes culturals i patrimoni subtil

(2n. semestre) Profs.: Jesús Oliver-Bonjoch, Enric Puig i Anna Casas 28 de febrer, 7, 14, 21, 28 de març, 4, 25 d'abril, 2, 9, 16, 23, 30 de maig de 2017. Dimarts, 18 -21
15, 22 de febrer, 1, 8 de març de 2017 Dimecres, 18 - 21
Classes impartides a l'Aula. Visites culturals guiades: Pedralbes, Museu de Geologia, MNAC, Itinerari Sta. Maria del Mar, Visita Sarrià. (4 ECTS)

Arqueologia Cristiana, iconografia i simbologia religiosa

(2n. semestre) Profs.: Jaume Aymar i Robert Baró 16, 23 de febrer, 2, 9, 16, 23,30 de març, 6 d'abril, 4 de maig de 2017. Dijous, 18 a 21. Classes impartides a l'Aula. Visites culturals guiades: Catedral, Sant Just i Pastor (4 ECTS)

Gaudí i el modernisme

(2n. semestre) Prof.: Jaume Aymar 11, 18, 25 de maig, 1 de juny de 2017 Dijous, 18 - 21. Classes impartides a l'Aula. Visites  culturals guiades: Sagrada Família, Casa Milà (2 ECTS)

Patrimoni bibliogràfic de titularitat eclesiàstica (2n. semestre) Profs.: Sílvia Coll-Vinent, M. Dolores Diaz de Mirand i Daniel Gil 3,10, 17,24, 31 de maig de 2017 Dimecres, 18 - 21. Classes impartides a l'aula. Visites culturals guiades: Monestir de Montserrat, BPEB (2 ECTS)
Marc legal i gestió del patrimoni cultural eclesiàstic

(2n. semestre) Profs.: David Andrés i Imma Pallejà 14, 21 de febrer, 26 d'abril de 2017 Dimarts, 18 - 21
14, 21, 28 de març de 2017 Dimecres, 18 - 21 (6 ECTS)

Taller de recursos d'informació  (2n. semestre) Prof.: Daniel Gil 3, 17, 24, 31 de maig de 2017 Dimecres, 18 - 20 (1 ECTS)

 


Informació i inscripcions  Matrícula oberta del segon semestre del 19 de desembre de 2016 al 20 de febrer de 2017

Documentació: fotocòpia DNI i 2 fotos carnet.
Secretaria de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
Sra. Gemma Galduf
Dilluns, dimarts i dimecres: 11.00 a 13.00 i 17.00 a 19.00
Dijous i divendres: 11.00 a 13.00
Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel. 934534338   Fax. 934530957

 

Background Image

Diploma d'especialització en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic

Matrícula del 19 de desembre de 2016 al 20 de febrer de 2017

Més informació

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya


ATENCIÓ: Aquest formulari només es pot fer servir en els casos en què s'hagi indicat aquesta modalitat d'inscripció i pagament. La inscripció es considerarà efectiva quan s'hagi rebut la notificació de la transferència.


Cal fer el pagament de la quantitat indicada en la pàgina d'informació sobre el curs, abans del termini fixat, al núm. de compte de La Caixa amb codi SEPA/IBAN: ES8721000900940210012314
Titular: Facultat de Filosofia de Catalunya, C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona.